TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Lukas Waskes 29 ýaşady

Lukas Waskes şu gün 29 ýaşyny belleýär. “Real Madrid” toparynyň hüjümçisi 1991-nji ýylyň 1-nji iýulynda Ispaniýanyň Curtisde şäherinde dünýä indi. Ol häzirki wagtda birinji toparyň agzasydyr. Ol 201 oýuna gatnaşyp, toparyna 11 kubok almaga özüniň saldamly goşandyny goşdy. Olar:

3 gezek Çempionlar ligasy.

3 gezek Toparlar derejesinde dünýä çempionaty.

2 gezek Ýewropa Super kubogy.

1 gezek La Liga.

2 gezek Ispaniýa Super kubogy.

Şeýle hem ol toparynyň düzüminde 24 gezek tapawutlanmagy başardy. Lukas Waskesiň “Real Madrid” karýerasy 2007-nji ýylda, klubyň “Juvenil C” toparynda başlandy. Ýaşajyk oýunçy özüniň ýiti zehini, topa erkin erk edişi bilen toparda özüni aldyrdy. Şeýlelik bilen Lukas Waskes 2015-nji ýylyň tomsunda “Real Madridiň” birinji toparyna çykaryldy. Ol Ispaniýanyň milli ýygyndy toparynyň hem agzasydyr.

Ýene-de okaň

Dünýä çempionatyny rus teleýaýlymdan görmek bolar

Çempionlar ligasy: “Barselona” ýeňildi

Türkmenistan Çarwadarlaryň bütindünýä oýunlarynda 24 medal gazandy

Teswirle