TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Lowren “Zenitde”

Angliýanyň “Liwerpul” toparynyň goragçysy Deýan Lowren Russiýanyň “Zenit” toparyna geçdi. “Zenit” topary 31 ýaşly horwatiýaly oýunçy bilen 3 ýyllyk şertnama baglaşdy.

“Zenit” Sankt-Peterburgda Deýan Lowreni garşylaýar we janköýerleri bilen bilelikde üstünlik arzuw edýär! ” diýip, – rus toparynyň web sahypasyndaky habarynda bellenilýär.

Futbolçynyň transferiniň bahasy 12 million ýewro, aýlygy bolsa ýylda 2,5 million ýewro tölenjekdigi habar berildi.

Lowren 2014-nji ýyldan bäri “Liwerpul” toparynda çykyş edip gelýär. “Liwerpul” üçin 185 oýun oýnady we 8 gol geçirdi. 2018/19 möwsüminde “Liwerpul” bilen Çempionlar ligasynda ýeňiji boldy we bu ýyl Angliýanyň çempiony bolmagy başardy. Horwatiýa milli ýygyndysynyň düzüminde 57 oýun oýnady we 2018-nji ýyldaky dünýä çempionatynda kümüş medaly gazandy.

Ýene-de okaň

Katar -2022: nobat 1/4 finalda

Katar-2022: rekordlaryň çempionaty

Katar-2022: 36 ýyldan soňra Marokkonyň üstünligi

Teswirle