JEMGYÝET

Liwerpulyň ynanylmajak üstünligi

8-nji maýa geçilen gije futbol boýunça Ýewropanyň Çempionlar ligasynyň ýarym finalynyň çäginde Angliýanyň “Liwerpuly” bilen Ispaniýanyň “Barselonasynyň” arasynda täsin duşuşyk bolup geçdi. “Kamp Naoda” (Ispaniýa) geçirilen ilkinji duşuşykda “Barselonadan” 0:3 hasabynda ýeňlen “Liwerpul” bu gezek öz meýdanynda güýçli garşydaşynyň derwezesine jogapsyz pökgüleriň dördüsini geçirip, bassyr ikinji gezek Ýewropanyň birinji derejeli futbol ýaryşynyň finalyna çykdy.

Aslynda, “Barselona” iki pökgi tapawudy bilen utulmak hem ýeterlik bolup biljekdi. Birinji duşuşykdan soň hemmeler Lionel Messiniň we onuň topardaşlarynyň finala çykmagyna garaşýardylar. Ýöne futbolyň “jadygöýi” Ýurgen Kloppyň şägirtleri muňa ýol bermediler. Olar öz meýdanyndaky duşuşykda güýçli garşydaşyny 4:0 hasabynda utup, finala çykdylar.

Hüjümiň esasy oýunçylary Muhammet Salahyň, Firminýonyň we Nabi Keýtanyň gatnaşyp bilmedik duşuşygynda “Liwerpulyň” gollaryny Origi (7 we 79-njy minutlarda) we Weýnaldum (54 we 56-njy minutlarda) geçirdi.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşygy

Türkmenistan howanyň üýtgemegi boýunça Sebit merkezi başlangyjyny öňe sürýär

Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar

Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşuldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä howa Sammitiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýa bardy