TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

“Liwerpul” topary Angliýanyň çempionatyndaky rekordy gaýtalady

Angliýanyň “Premýer liga” futbol çempionatynyň düzüminde çykyş edýän “Liwerpul” topary 9:0 hasabynda uly hasaply ýeňiş gazandy. Angliýanyň çempionatynyň 4-nji tapgyrynda öz meýdançasynda “Bornmut” topary kabul eden “Liwerpul” topary 9:0 hasaply ýeňşi bilen Angliýanyň çempionatyndaky rekordy gaýtalady.

Şu wagta çenli bu topar garşydaşlaryny 9 aratapawutly gol bilen 2 gezek ýeňip görüpdi. Olaryň ilkinjisi 1899-njy ýylda amala aşypdy. Şonda “Liwerpul” topary “Roterhem Taun” toparyny 10:1 hasabynda utupdy.

Şondna soňra 1989-njy ýylda bolsa, “Kristal Pelas” toparyny 9:0 hasabynda utupdy.

Angliýanyň “Premýer liga” diýlip atlandyrylan futbol çempionatynda 9:0 hasaply ýeňiş rekordyny ilkinji gezek “Mançester Ýunaýted” topary goýupdy. Bu topar 1995-njy ýylda “Ipswiç” toparyny 9:0 hasabynda utdy.

Umuman, Angliýanyň “Premýer liga” çempionatynda şeýle ýagdaýa 4 gezek duş gelindi. 1995-nji ýylda 9:0 hasaply ýeňiş gazanan “Mançester Ýunaýted” 2021-nji ýylda “Sautgempton” toparyny hem 9:0 hasabynda utupdy. Mundan başga-da, “Lester” topary 2019-njy ýylda “Sautgempton” toparyny şu hasap bilen ýeňipdi.

Şeýle üstünligi “Liwerpul” topary hem gaýtalamagy başardy. Bu toparyň düzüminde Luis Diaz we Firmino 2 gezek, Elliot, Arnold, Wirjil wan Deýk we Fabio Karwalýo tapawutlandy.

“Liwerpul” toparynyň düzümindäky 19 ýaşy Harwi Elliot bolsa, Angliýanyň milli çempionatyndaky ilkinji goly geçirmegiň şatlygy göz ýaşlary bilen gutlady.

 

Ýene-de okaň

Katar-2022: Niderlandlar we Senegal indiki tapgyra çykdy

Katar-2022: Braziliýa we Portugaliýa indiki tapgyra çykdy

Messi karýerasyny ABŞ-da dowam etdirip biler

Teswirle