SPORT

“Liwerpul” topary 10-njy gezek Angliýanyň Liga kubogyny gazandy

Angliýanyň Liga kubogyny almak ugrundaky ýaryşyň finalynda “Liwerpul” bilen “Çelsi” toparlary duşuşdy. Londonyň meşhur “Uembli” stadionynda geçirilen duşuşykda “Liwerpul” topary 1:0 hasabynda utup, Liga kubogyny eýelemegi başardy.

Kris Kawanyň eminlik eden duşuşygynda “Çelsi” toparyndan 32-nji minutda Rahim Sterlingiň geçiren goly ofsaýt sebäpli hasap edilmedi. Duşuşygyň 60-njy minutynda bolsa, “Liwerpul” toparyndan Wirjil Wan Deýkiň geçirne goly hem ofsaýt sebäpli hasaba alynmady.

Final duşuşygynyň esasy wagty 0:0 tamamlandy. Goşmaça berlen 30 minutyň 118-nji minutynda Wirjil Wan Deýk kellesi bilen pökgüni derweze gönükdirdi.

Şeýlelikde, “Liwerpul” topary Angliýanyň iň gadymy kubogyny eýelemegi başardy we 10-njy gezek bu arzyly kubogyň eýesi boldy. Bu rekord görkezijidir.

“Liwerpul” toparynyň german tälimçisi Ýurgen Klopp bolsa, bu topar bilen 8-nji kubogyny gazandy. German tälimçi şu möwsümiň ahyrynda bu topardaky tälimçi wezipesinden gidýär.

LIGA KUBOGY BARADA…

Angliýanyň Liga kubogy 1960-njy ýylda döredildi. Liganyň kubogy ýa-da Karabao kubogy hökmünde hem tanalýar. Häzire çenli bu kubogyň ýaryşyna Angliýanyň 4 ligasyndan 92 topar gatnaşdy.

Ýene-de okaň

58 ýaşyndaky türgen Olimpiýa oýunlarynda çykyş eder

Sport baýramçylygy – Olimpiýa oýunlaryna sanlyja gün galdy

“Real Madrid” – dünýäniň iň gymmat topary

Ýamalyň goly Ýewropa çempionatynyň iň owadan goly boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň üçünji aýlawy 16-njy awgustda başlanar

Mbappe: men bagtly oglan, “Realda” oýnamak arzuwym hasyl boldy

Ata Watan Eserleri