SPORT

“Liwerpul” haçan çempion bolar? Bassyr 18-nji ýeňşi

Angliýanyň “Premier Liga” milli futbol çempionatynda üstümizdäki ýylda çempionyň ady kem-kemden belli bolmaga başlady. Ýurgen Kloppyň tälim berýän “Liwerpul” topary milli çempionatda bassyr 18-nji ýeňşini baýram edip, ýene-de 2 rekordy gaýtaladylar. Toparyň eýýäm utulman gelýän oýunlarynyň sany 44 duşuşyga çykdy. Çempionlyk üçin 4 duşuşyk galdy.

Bu gezek “Liwerpul” topary “West Hem” toparyny 3:2 hasabynda ýeňdi. “West Hem” topary ýeňmek üçin gowy oýun görkezip, 1:0 hasabynda utulýandygyna garamazdan, hasaby 2:1-e hem getirdi. Ýöne liwerpullylar muňa ýol bermediler. Toparyň düzümindäki iki güýçli hüjümçiler Salahyň we Maneniň gollary bilen nobatdaky ýeňşini baýram etdiler.

Eger “Liwerpul” hem-de “Maçester Siti” toparlary ähli duşuşyklarda ýeňiş gazanan halatynda-da “Liwerpul” 21-nji martda çempion bolar.

Çempionatda ikinji orunda barýan “Mançester Siti” toparynyň öňde kyn duşuşyklary bar. Şol duşuşyklarda bu topar bal ýitiren halatynda “Liwerpul” ýeňişli menzillerini dowam etdirip,  21-nji martdan öň hem çempionlygyny mälim edip biler.

Çempionatda «Liwerpulyň» çempion boljakdygy mälim. Ýöne muny has ir amala aşyrmagy babatda çaklamalar edilýär.

Ýene-de okaň

Holand 5 gol bilen 54 ýyllyk rekordy täzeledi

BAE-de geçirilen Ýaşlar ligasynyň ýaryşynda türkmen karateçileri iki bürünç medal gazandylar

Ata Watan Eserleri

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi