TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

“Liwerpul” çempionlyk kubogyny aldy

30 ýyldan soňra çempion bolmagy başaran Angliýanyň “Liwerpul” toparyna çempionlyk kubogy resmi taýdan gowşuryldy. Çempionatyň 37-nji tapgyrynda “Liwerpul” öz meşhur “Enfild” meýdançasynda “Çelsi” toparyny kabul etdi. Bu duşuşyk çempion toparyň 5:3 hasabynda uly ýeňşi bilen tamamlandy.

Şeýlelikde, duşuşykdan soňra toparyň tälimçisi Ýurgen Kloppa hem-de futbolçylara altyn medallary hem-de çempionlyk kubogy gowşuryldy.

Iň soňky gezek 1990-njy ýylda çempion bolan “Liwerpul” topary bu gezekki baýrak gowşurylyş dabarasynda 30 ýyl mundan ozal topary çempion edne tälimçi Kenni Dalgliş hem gatnaşdy.

Stadionyň köçesini “Liwerpul” toparynyň futbol janköýerleri bilen doldy. Olar toparyň bu çempionlyk kubogyny gazanmagyny gutlap, dürli çäreleri gurnadylar. Bu dabara gatnaşan Kenni Dalgliş toparyň çempionlyk kubogyny gowşurdy.

Çempionlyk kubogynyň dabarasyndan pursatlar…

 

Ýene-de okaň

Jokowiç 10-njy gezek çempion boldy

Futbol transfer bazarynyň bahasy 6,6 milliard dollar

Ronaldo kuboksyz galdy

Teswirle