TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Liderler Şirgazi Medresesini inceledi

Türkmen Liderinin Özbekistan ziyareti kapsamında Türkmen ve Özbek Liderler Harezm vilayetinin güney bölgesindeki Amuderya nehrinin sol kıyısındaki tarihi Hive şehrini ziyaret etti. Bu antık kent 1967 yılında koruma altına alındı ve 1990 yılında Hive’nin İçan-Kale bölgesi UNESCO tarihi anıtlar listesine dahil edildi.

Bu tarihi mekanda 60 kadim eser yer alarak, kaleler, camiler ve diğer tarihi binalar yer almaktadır. Bu bölgeyi ziyaret eden Türkmen Lider, burada Türkmen-Özbek ortak film çekilmesi fikrini ortaya attı.

Devlet Başkanı Mahtumkuli Firaki’nin eğitim aldığı Şirgazi medresesini inceledi. Liderler eski dönemlere ait kitaplar gösterildi. Bu kitaplara arasında Türkmen şairleri Mahtumkuli, Kemine, Seydi ve Zelili’nin de kitaparı yer almaktadır.

Türkmen Lider, kendisine eşlik eden ilgili yetkililere burada kiymetli tarihi kaynakların öğrenilmesi konusunda çalışmaların yapılması konusunda talimatta bulundu.

Ýene-de okaň

Döwlet Dumasynyň Başlygy şu gün Türkmenistana gelýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Azerbaýjanyň Eýrandaky ilçihanasyna edilen hüjümi ýazgardy

Täjigistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini sapar bilen gelmäge çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Teswirle