TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Le­bap we­la­ýa­ty­nyň döwrebap şäherçeleri üçin gurluşyk işleri

Çär­jew etrabynyň täze şä­her­çe­si bo­ýun­ça
1. Çärjew etrabynyň täze şäherçesinde 320 orunlyk çagalar bagy (1-nji çagalar bagy).
2. Çärjew etrabynyň täze şäherçesinde 320 orunlyk çagalar bagy (2-nji çagalar bagy).
3. Çärjew etrabynyň täze şäherçesinde 640 orunlyk orta mekdep.
4. Çärjew etrabynyň täze şäherçesinde 640 orunlyk orta mekdep.
5. Çärjew etrabynyň täze şäherçesinde etrabyň býujetden maliýeleşdirilýän dolandyryş edaralarynyň binasy.
6. Çärjew etrabynyň täze şäherçesinde etrap edara ediş binasy.
7. Çärjew etrabynyň täze şäherçesine barýan hem-de şäherçäniň içerki agyz suw we lagym geçiriji ulgamlary.
8. Çärjew etrabynyň täze şäherçesine barýan hem-de şäherçäniň içerki ýollary.
9. Çärjew etrabynyň täze şäherçesiniň içerki gaz geçiriji ulgamlary.
10. Çärjew etrabynyň täze şäherçesine barýan içerki elektrik geçiriji ulgamlary.
11. Çärjew etrabynyň täze şäherçesine barýan daşarky elektrik geçiriji ulgamlary we kuwwatlylygy 2*25000 (110/10kWa) transformator bekedi.
Sa­ýat etrabynyň tä­ze şä­her­çe­si bo­ýun­ça
1. Saýat etrabynyň täze şäherçesinde 640 orunlyk orta mekdep.
2. Saýat etrabynyň täze şäherçesinde 640 orunlyk orta mekdep.
3. Saýat etrabynyň täze şäherçesinde 320 orunlyk çagalar bagy.
4. Saýat etrabynyň täze şäherçesinde 320 orunlyk çagalar bagy.
5. Saýat etrabynyň täze şäherçesinde saglyk merkezi.
6. Saýat etrabynyň täze şäherçesine barýan daşarky elektrik geçiriji ulgamlary we kuwwatlylygy 2*25000 (110/10kWa) transformator bekedi.
7. Saýat etrabynyň täze şäherçesine barýan hem-de şäherçäniň içerki ýollary.
8. Saýat etrabynyň täze şäherçesiniň ýangyn howpsuzlyk bölümi.
9. Saýat etrabynyň täze şäherçesine barýan hem-de şäherçäniň içerki agyz suw we lagym geçiriji ulgamlary.
10. Saýat etrabynyň täze şäherçesiniň içerki gaz geçiriji ulgamlary.
11. Saýat etrabynyň täze şäherçesine barýan içerki elektrik geçiriji ulgamlary.
12. Saýat etrabynyň täze şäherçesinde lagym suwlaryny arassalaýjy desga.
Ha­laç etrabynyň tä­ze şä­her­çe­si bo­ýun­ça
1. Halaç etrabynyň täze şäherçesinde 320 orunlyk çagalar bagy.
2. Halaç etrabynyň täze şäherçesinde 320 orunlyk çagalar bagy.
3. Halaç etrabynyň täze şäherçesine barýan daşarky elektrik geçiriji ulgamlary we kuwwatlylygy 2*25000 (110/10kWa) transformator bekedi.
4. Halaç etrabynyň täze şäherçesine barýan hem-de şäherçäniň içerki ýollary.
5. Halaç etrabynyň täze şäherçesinde 640 orunlyk orta mekdep.
6. Halaç etrabynyň täze şäherçesinde 640 orunlyk orta mekdep.
7. Halaç etrabynyň täze şäherçesine barýan hem-de şäherçäniň içerki agyz suw we lagym geçiriji ulgamlary.
8. Halaç etrabynyň täze şäherçesiniň içerki gaz geçiriji ulgamlary.
9. Halaç etrabynyň täze şäherçesine barýan içerki elektrik geçiriji ulgamlary.
10. Halaç etrabynyň täze şäherçesinde 200 orunlyk medeniýet öýi.
Ker­ki etrabynyň tä­ze şä­her­çe­si bo­ýun­ça
1. Kerki etrabynyň täze şäherçesinde 640 orunlyk orta mekdep.
2. Kerki etrabynyň täze şäherçesinde 320 orunlyk çagalar bagy.
3. Kerki etrabynyň täze şäherçesiniň Ge­ňeşliginiň edara binasy.
4. Kerki etrabynyň täze şäherçesiniň ýangyn howpsuzlyk bölümi.
5. Kerki etrabynyň täze şäherçesinde agyz suwlaryny arassalaýjy desga.
6. Kerki etrabynyň täze şäherçesinde lagym suwlaryny arassalaýjy desga.
7. Kerki etrabynyň täze şäherçesine barýan hem-de şäherçäniň içerki agyz suw we lagym geçiriji ulgamlary.
8. Kerki etrabynyň täze şäherçesine barýan hem-de şäherçäniň içerki ýollary.
9. Kerki etrabynyň täze şäherçesiniň içerki gaz geçiriji ulgamy.
10. Kerki etrabynyň täze şäherçesine barýan içerki elektrik geçiriji ulgamlary.
11. Kerki etrabynyň täze şäherçesine barýan daşarky elektrik geçiriji ulgamlary we kuwwatlylygy 2*25000 (110/10 kWa) transformator bekedi.
Gaý­ry bi­na­lar we des­ga­lar
1. Darganata etrabynyň Lebap şäherçesinde 160 orunlyk çagalar bagynyň gurluşygy.
2. Daraganata etrabynyň Gazojak şäherçesiniň Şyharyk obasyndaky 160 orunlyk çagalar bagynyň gurluşygy.
3. Halaç etrabynyň (öň­ki Garabekewül) Lamma ge­ňeşliginiň Çakmak obasyndaky 500 orunlyk orta mekdebiň gurluşygy.
4. Köýtendag etrabynyň Daşrabat ge­ňeşliginiň Güneşli obasynda 600 orunlyk orta mekdebiň gurluşygy.
5. Türkmenabat şäherinde Bejeriş-sagaldyş hassahanasynyň durkuny täzelemek.
6. Çärjew etrabynyň Hojakenepsi ge­ňeşliginiň Hojakenepsi obasynda Saglyk merkeziniň durkuny täzelemek.
7. Çärjew etrabynyň B.Myradow ge­ňeşliginiň B.Mürzäýew obasynda saglyk öýüniň durkuny täzelemek.
8. Saýat etrabynyň Merýe ge­ňeşliginiň Alpan obasynda saglyk öýüniň durkuny täzelemek.
9. Saýat etrabynyň Sakar şäherindäki hassahananyň durkuny täzelemek.
10. Darganata etrabynyň täze döwrebap şäherçesiniň merkezi bug gazanhanasynyň gurluşygy.
11. Lebap welaýatynyň döwlet arhiwiniň binasynyň gurluşygy.
12. Hojambaz etrabynyň Tallymerjen ge­ňeşliginiň Tölekguýy obasynda 240 orunlyk mekdebiň gurluşygy.
13. Türkmenabat şäheriniň Azatlyk şäherçesinde 400 orunlyk orta mekdebiň gurluşygy.
14. Darganata etrabynyň täze döwrebap şäherçesinde lagym geçirijisi.
15. Darganata etrabynyň täze döwrebap şäherçesine barýan daşarky we içerki elektrik geçirijileri.
16. Darganata etrabynyň täze döwrebap şäherçesinde Saglyk merkeziniň gurluşygy.
17. Hojambaz etrabynyň Galkynyş ge­ňeşliginiň Olam obasynda 960 orunlyk orta mekdebiň gurluşygy.
18. Saýat etrabynyň Merýe ge­ňeşliginiň Alpan obasynda 400 orunlyk orta mekdebiň gurluşygy.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri:
+(993 422) 3-20-47, 3-00-41.

Ýene-de okaň

«EKSPO — 2025» üçin bäsleşik

Jemgyýetçilik kabul edişligi

Bäsleşik:Ha­ryt­lar, iş­ler we hyz­mat­lar bi­len üp­jün edi­ji­le­ri saý­lap al­mak

Ata Watan Eserleri

Teswirle