BIZNES

«Lamborghini»-niň täze ulagy

Italiýanyň sport awtoulaglaryny öndürýän «Lamborghini» kompaniýasy “Huracan” superkarynyň täze görnüşini hödürledi. Ol “Huracan RWD Spyder” diýlip atlandyryldy.

Awtoulagyň agramy 1509 kilograma deň bolup, superulagyň bezeginde alýumin we birleşdirilen materiallar ulanyldy. Bu ulagyň 5,2 litrlik “V10” hereketlendirijisi 610 at güýjüne eýedir. 0-dan 100 kilometre çenli tizlenmek üçin bary-ýogy 3,5 sekunt gerek, iň ýokary tizligi bolsa sagatda 324 kilomtre deňdir. Italiýanyň dünýä belli kompaniýasynyň täze ulagynyň satuwy şu tomus başlar. Häzirden sargytlar kabul edilip başlandy. Mysal üçin, ABŞ-da bu superulagyň bahasy 229,5 müň dollara deň bolar.

 

Ýene-de okaň

Türkmen telekeçileri 135 million dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi

Almatada 13-nji Merkezi Aziýa söwda forumy geçiriler

Türkmenistanyň pomidorlarynyň eksporty 3 göterim ýokarlandy

Kabulda Türkmenistandan nebit we gaz import etmek maslahatlaşyldy

“Atasay Kuyumculuk” Aşgabatda dükanyny açdy

Yrak Eýrandan tebigy gaz satyn alar