SPORT

La Liga 8-nji iýundan başlap dowam eder

 Ispaniýanyň Premýer-ministri Pedro Sançes ýurduň futbol çempionatynyň 8-nji iýundan başlap dowam etdiriljekdigini aýtdy.

«Ispaniýa pandemiýa garşy elinden geldigiçe göreşdi. Indi käbir ýagdaýlary biraz ýumşatmaly. Şonuň üçin La Ligany 8-nji iýundan başlap, dowam etdirmek kararyna geldik» diýip, Premýer-ministr aýtdy.

Ýeri gelende aýtsak, La Liganyň şu möwsüminde 27 tapgyryň duşuşyklary geçirildi. Häzir «Barselona» topary 58 utuk bilen ýaryşyň başyny çekýär.

Ýene-de okaň

Holand 5 gol bilen 54 ýyllyk rekordy täzeledi

BAE-de geçirilen Ýaşlar ligasynyň ýaryşynda türkmen karateçileri iki bürünç medal gazandylar

Ata Watan Eserleri

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi