TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
WIDEO HABARLAR

Tebigat gözelligi :Kyrkgyz gowagy

Hormatly okyjylarymyz! Golaýda Siziň üçin döredijilik toparymyz bolup, ýurdumyzyň daglarynyň ajaýyp ýerine baryp, şol ýer barada wideo ýazgylar etdik.

Täsinlik görjek bolsaň, daglara bar diýlişi ýaly, hakykatdan hem daglarymyzdaky tebigy gowaklar hem syrly rowaýatlary bilen özüne bendi edýär. Şeýle tebigy gowaklaryň biri hem Bäherden etrabynyň çäklerindäki “Kyrkgyz” gowagy hemmeler üçin  gyzykly bolsa gerek.

Jemi 9 minutdan gowrak bolan ajaýyp wideo habary dolulygyna `Atavatan Turkmenistan` You Tube kanalyndan tomaşa edip bilersiňiz! Wideo dolulygyna iň  You Tube kanalymyza ýerleşdirildi.

You Tube kanalymyz üçin şu linke basyp girip bilersiňiz!

Size şeýle hem  Kyrkgyz gowagyndan ajaýyp pursatlara degişli fotosuratlary şu linkden görüp bilersiňiz!

Ýene-de okaň

AMANGÜL MÄMMETYAZOWA – (“Ata Watan Yyldyzlary ” gepleşigi – 2021″)

vepa

SERDAR ÇARYYEW – (“Ata Watan Ýyldyzlary ” gepleşigi – 2021″)

vepa

2 Bölüm. RÜSTEM HALLYÝEW BILEN SHOW: (“Ata Watan Ýyldyzlary” show gepleşigi-2021)

vepa

Teswirle