TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Instagram”-yň täze şa zenany boldy

Iň ýaş özbaşdak milliarderleriň (Öz-özüni ýasaýan milliarder) sanawynda duran Kylie Jenner täze ada eýe boldy. Hakyky şow ýyldyzyndan işewür zenana geçen “Kylie Cosmetics” -iň eýesi, 300 million “Instagram” yzarlaýjysyna ýeten ilkinji zenan boldy.Jenner-Kardaşian maşgalasynyň iň ýaş agzasy Kylie Jenner, sosial media platformasy “Instagram”-da 300 million “Instagram” yzarlaýjysyna ýeten ilkinji aýal boldy.

“Instagram” -yň täze şa aýalynyň ady, Kristiano Ronaldodan (388 million) soň şeýle köp sanly yzarlanylýan ikinji adam bolýar. “Instagram” -yň resmi hasaby 460 million bilen platformanyň iň köp yzarlanylýan hasabydyr.

Kosmetika millioneri Kylie Jenner, “Instagram” girdejileri sebäpli dünýädäki iň ýaş milliarder bolmaga mümkinçilik döredýän kompaniýasyny esaslandyrandygyny mälim etdi. Bu sözleriň aňyrsynda, “Forbes” tarapyndan 2019-njy we 2020-nji ýyllarda iň ýaş özbaşdak milliarder (Özüni ýasaýan milliarder) saýlanandan soň, girdejiniň hakykaty görkezmeýändigini göz öňünde tutup, baýlygy barlanypdy.

Kylie Kristen Jenner (1997-nji ýylyň 10-njy awgusty, Kaliforniýanyň Los-Anjeles şäherinde) işewür aýal, model we teleýaýlym şahsyýeti. Kosmetika markasy “Kylie Cosmetics” we “KylieSkin” derisini bejermek markasynyň düýbüni tutujy we eýesidir. 2019-njy ýylda “Forbes” žurnalynyň yglan eden sanawynda 1 milliard dollar baýlygy bilen dünýäniň iň ýaş milliarderi bolupdy.

Kylie ilkinji gezek “Paper Magazine” žurnalynda “Beautiful people” adynda aýal dogany Kendall bilen surata düşdi. Jenner 14 ýaşynda model karýerasyna “Crush Your Style” setirinden başlady we doganoglany Nataşanyň egin-eşik kompaniýasyna nusga boldy. 2011-nji ýylda aýal dogany Kendall bilen “Seventeen” žurnaly tarapyndan “Stil ilçileri” bolup saýlandy. 2011-nji ýylda aýdymçy Awril Lawigne tarapyndan Nýu-Ýork moda hepdeliginde esaslandyrylan egin-eşik markasy Abbey Dawn-iň çykyşyny ýerine ýetirdi. 2013-nji ýylda dogany Kendall bilen “Kendall & Kylie” geýim kolleksiýasyny döretdiler. 2014-nji ýylyň fewral aýynda dogany Kendall bilen “Stiw Madden Madden Girl” markasy üçin aýakgap we sumka dizaýn edip başlady. 2015-nji ýylyň awgust aýynda Jenner özüni “Kylie Lip Kit Kit” pomada toplumynyň bir bölegi hökmünde ilkinji pomada markasynyň önümçiliginiň başlandygyny habar berdi.

 

Eplenýän smartfonlarda bäsdeşlik barha artýar

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle