Kuzey Kore Türkmenistan’a büyükelçi atadı

Kuzey Kore Türkmenistan’a büyükelçi atadı. Türkmenistan Devlet Başkanı’nın talimatıyla Meclis Başkanı Akca Nurberdiyeva, Kuzey Kore Büyükelçisi Kim Hen Çjun’dan güven mektubunu kabul etti.

Meclis Başkanı, yeni büyükelçiye görevinde başarılar dileyerek, Tarafsız statüsüne sahip olan Türkmenistan’ın iç ve dış politikası, ülkedeki sosyo-ekonomik kalkınma programları hakkında bilgi verdi. Türkmenistan’ın barışçıl dış politikası çerçevesinde dünya ülkeleri ile ikili münasebetlerini eşitlik, karşılıklı çıkara dayalı işbirliği kapsamında yürüttüğü kaydedildi. Ayrıca, yabancı ülkeler ile uluslararası örgütler bazında da sıkı işbirliği yaptığı belirtildi. Bunların yanı sıra Türkmenistan parlamentosunun çalışma sistemi ve kanunların uluslararası normlarda hazırlanması yönündeki çalışmalardan bahsedildi.

Taraflar, ülkeler arasında siyasi, ticari, ekonomik, kültürel münasebetlerin geliştirilmesine hazır olduklarını ifade ettiler. Kuzey Koreli diplomat, Türkmenistan ile ülkesinin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çaba göstereceğini kaydetti.

Okap bilersiňiz  BMG-niň Aşgabatda yene bir wekilhanasy açyldy

Kuzey Kore Büyükelçisi, aynı gün Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nda kabul edildi ve bu görüşmede de ikili ilişkiler çeşitli yelpazede ele alındı.

Öte yandan, bugün Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un Türkmen Liderine mektup göndererek, Kuzey Kore ile Türkmenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. Yılı ile kutladı.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!
Okap bilersiňiz  Owganystan boýunça türkmen-ýapon maslahatlaşmalary geçirildi
Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar