Kuweýt Döwletiniň Emirine gutlag haty iberildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Kuweýt Döwletiniň Emiri Şeýh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabaha hem-de ýurduň halkyna Kuweýt Döwletiniň Milli güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Milli Liderimiz gutlag hatynda biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak, özara düşünişmek we ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýandygyny belledi hem-de bu hyzmatdaşlygyň … Continue reading Kuweýt Döwletiniň Emirine gutlag haty iberildi