TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Kurzawa ýene 4 ýyllap PSŽ-da

Fransiýaly 28 ýaşly futbolçy Kurzawa ýene 4 ýyllap PSŽ toparynyň lybasynda oýnar. Çünki PSŽ topary bu oýunçy bilen ýene 4 ýyllyk şertnama baglaşdy.

Kurzawa 2015-nji ýylda Monaka toparyndan PSŽ toparyna transfer edildi. Şondan bäri ol PSŽ toparynda 123 oýuna gatnaşyp üstünlikli çykyş etdi. Kurzawa toparda çykyş edip başlan gününden bäri PSŽ topary 14 gezek kubaga mynasyp boldy. Kurzawa bu toparda täzeden galýandygy baradaky habar onlaýn platformalarda dünýäniň dürli künjeklerine ýaýrady.

Ýene-de okaň

Katar-2022: Horwatiýa ilkinji ýarym finalçy

Ispaniýanyň ýygyndysyna täze tälimçi bellendi

Futbolyň iň abraýly kubogy Italiýada öndürilýär

Teswirle