Kuba dünýäde ilkinji bolup, bu ädime başlady

Kuba dünýäde birinji bolup kiçi ýaşdaky çagalary koronowirusa garşy emlemäge girişdi. Duşenbe güni Senfuegos welaýatynda 2 ― 11ýaş aralygyndaky çagalary bejermäge girişildi.  Bejermekde Kubanyň özünde işläp çykarylan we BSSG tarapyndan heniz tassyklanmadyk «Abdala» we «Soberana» waksinalaryndan peýdanylýar. Hökümet 2020-ni ýylyň martynda ýapylan mekdepleri şu ýylyň oktýabrynda açmagy meýilleşdirýär. Oňa çenli hemme … Continue reading Kuba dünýäde ilkinji bolup, bu ädime başlady