TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Köýtendag we Garagum etraplaryna täze häkim bellendi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

ALLAKULYÝEW S. hakynda

Allakulyýew Söhbedi, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 24-nji ýanwary.

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

Y.B.ÖWEZOW hakynda

Ylýas Baýramowiç Öwezowy Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň häkimi wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 24-nji ýanwary.

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

BALLYÝEW B.A. hakynda

Ballyýew Bally Atamyradowiçi, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 24-nji ýanwary.

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

M.ORAZMUHAMMEDOW hakynda

Merdan Orazmuhammedowy Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň häkimi wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 24-nji ýanwary.

Ýene-de okaň

Türkmenistan Portugaliýa ilçi belledi

Nazarbaýew Halk Maslahatynyň Başlygyny gutlady

Türkmenistanyň daşary işler ministrine täze orunbasar bellendi

Ata Watan Eserleri

Teswirle