TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄTEHNOLOGIÝA

Kosmosda täze döwür: “SpaceX”-iň üstünlikli uçuşy

Amerikaly işewür Ilon Mask tarapyndan döredilen “SpaceX” kompaniýasynyň “Crew Dragon” atly kosmos gämisi içi adamly kosmos giňişligine ugradyldy. ABŞ-nyň taryhynda ilkinji gezek hususy bir kompaniýa adamly kosmos gämisini älem giňişligine üstünlikli ibermek bilen uly netije gazandy.

Bu kompaniýanyň “Crew Dragon” atly kosmos gämisi 2 astronawt bilen älem giňişligine çykdy. Robert Benken we Duglas Hurleý adyndaky astronawtlar bu älem gämisi bilen Halkara kosmos bekedine gitdiler.

“SpaceX” kompaniýasynyň üstünligi ABŞ-nyň Kosmos agentligi (NASA) üçin hem peýdalydyr. NASA mundan ozal, Russia älem giňişligine iberilýän her bir astronawt üçin 85 million dollar töleýärdi. Mundan beýläk, bu çykdajysyndan halas bolar.

2011-nji ýyldan bäri NASA kosmonawtly uçuşlaryny togtadandygy üçin kosmonawtlaryny Russiýanyň “Soýuz” kosmos gämisi bilen kosmos stansiýasyna iberýär.

Ýene-de okaň

Hytaýyň Başlygy Si Szinpin Saud Arabystanyda

Türkmenistan bilen Russiýa 15 resminama gol çekişdi

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Teswirle