TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Koronawirusyň “Omikron” görnüşi üçin sanjym taýýar

2 ýyldan gowrak wagt bäri koronawirus ýokanjy bilen göreşýän dünýä jemgyýetçiligi wirusyň “Omikron BA.4” we “BA.5” kiçi görnüşleri üçin göreşýär. Wirusyň bu görnüşi üçin Germaniýanyň “BioNTech” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ugur Şahin täze sanjymy döredendiklerini mälim etdi.

Koronawirus ýokanjyna garşy sanjymlaryň ilkinjilerini işläp düzen Ugur Şahin wirusyň “Omikron” görnüşi üçin hem sanjym taýýarlandyklaryny habar berdi.

Zerur rugsadyň gysga wagtda berilmegine garaşýandyklaryny mälim eden Şahin: “Sanjymy birnäçe günden gowşuryp bileris. Bu sentýabryň başyndan mümkin “-diýdi.

“Omikron” koronawirusyň bir görnüşi. “BA.4 v BA.5 Omikron” bilen baglanyşykly görnüşleriň biridir. Bu wariantlar ilkinji gezek Günorta Afrikada şu ýylyň başynda peýda boldy we häzirki wagtda köp ýurtda ýaýrady.

Öň öndürilen sanjym bilen täze sanjymyň arasynda uly tapawudyň ýokdugyny mälim eden Ugur Şahin täze sanjymlar boýunça taýýardyklaryny aýtdy.

Ýene-de okaň

Aşgabat-Stambul we Aşgabat-Minsk ugry boýunça biletiň bahalary

Oktýabr aýy: Türkmenistan-Türkiýe aralygynda 30 uçar gatnawy

Stambulda Biometrik pasportlaryň möhletiniň uzadylmagy dowam edýärmi?

Baş Redaktor

Teswirle