Koronawirusdan goraýan myhmanhana gurlar

500 ýaşaýyş jaý otagyndan we myhmanhana otagyndan ybarat bolan köp gatly bina gurulýar. Bu binanyň aýratynlygy koronawirusdan doly goralýan bolmagydyr. ABŞ-nyň Florida ştatynda guruljak beýik bina 55 gatdan ybarat bolup, onuň 10 gatynda lukmançylyk merkezi hyzmat eder. Şol ýerde anyklaýyş işleri geçirilip, zerur bolan lukmançylyk kömegi berler. Gatlarda bolsa robot … Continue reading Koronawirusdan goraýan myhmanhana gurlar