TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Koronawirusa garşy täsirli 5 sanjym

Ýer ýüzünde giňden ýaýran täze görnüşli koronawirus ýokanjyna garşy göreş babatda köp işler durmuşa geçirilýär. Esasan hem, dünýäniň öňdebaryjy farmasewtika kompaniýalary, lukmançylyk ylmy merkezleri bu ýokanja garşy sanjym işläp düzmek hem-de taýýarlamak babatda ummasyz köp işleri durmuşa geçirdiler.

Şolaryň hatarynda 5 sany sanjym kesele garşy täsirliligi babatda beýlekilerden tapawutlanýar. Olar barada dünýä jemgyýetçiliginiň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde yzygiderli habarlar çap edilýär.

Ine şol 5 sanjym barada…

Öndüriji                              Ýurdy                              Ady                     Täsirliligi

“AstraZeneca”               Angliýa-Şwesiýa                    AZD1222             ýarym doz 70%,  doly doza: 90 %

“Moderna”                          ABŞ                                   MRNA1273             95,4%
“Pfizer”/”Biontech”           ABŞ/Germaniýa                     BNT162b2              95 %
Gamaleý merkezi              Russiýa                                Sputnik V               92%
Sinowak                            Hytaý                                 Koronawak    entek mälim edilmedi
 

 

Sizden Gelenler Sahypamyz

Interaktiw sahypamyz- okyjylarymyzdan gelen habar we eserleriň ýerleşdirilýän sahypasy-sizden gelenler sahypasy siziň iberjek eserleriňize garaşýar!

 

Ýene-de okaň

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

Teswirle