TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Koronawirusa garşy ömürlik sanjym

Tokionyň lukmançylyk ylymlary instituty (Ýaponiýa) 2023-nji ýylda adamlary koronawirusdan ömürlik gorap berjek sanjymy synagdan geçirip başlar.

Işlenip taýýarlanylýan sanjym XVIII asyrda britan lukmany Edward Jenner tarapyndan mama keseline garşy döredilen sanjymyna esaslanýar. Bu sanjymda adamlar üçin zyýansyz waksina wirusy bar. Sanjymlar adamzada ölüm howply keseli ýeňip geçmäge kömek eder.

Ýapon alymlary koronawirus keselini döredýän SARS-CoV-2 wirusynyň süýümli belogyny öz içine alýan rekombinant waksina wirusyny döretmegi maksat edinýärler.

Rekombinant wirusyna esaslanýan täze sanjym koronawirusdan goraýan öýjükleriň ömürlik bolmagyna mümkinçilik berer.

Ýaponiýanyň “Nobelpharma” derman kärhanasy 2023-nji ýylyň birinji ýarymynda täze sanjymyň kliniki synaglarynyň birinji we ikinji tapgyrlaryny geçirmekçi. Synaglarda koronawirus bilen kesellän ýa-da sanjym edilenler bilen birlikde 150-200 adam gatnaşar.

 

Dünýäde ilkinji bolup, Täze ýyly garşy alan ýurtlar

Ýene-de okaň

Aşgabat-Stambul-Türkmenbaşy ugruna ilkinji adaty uçar gatnawy amala aşyrylýar

Baş Redaktor

Aşgabat-Stambul we Aşgabat-Minsk ugry boýunça biletiň bahalary

Oktýabr aýy: Türkmenistan-Türkiýe aralygynda 30 uçar gatnawy

Teswirle