TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Koronawirusa garşy ömürlik sanjym

Tokionyň lukmançylyk ylymlary instituty (Ýaponiýa) 2023-nji ýylda adamlary koronawirusdan ömürlik gorap berjek sanjymy synagdan geçirip başlar.

Işlenip taýýarlanylýan sanjym XVIII asyrda britan lukmany Edward Jenner tarapyndan mama keseline garşy döredilen sanjymyna esaslanýar. Bu sanjymda adamlar üçin zyýansyz waksina wirusy bar. Sanjymlar adamzada ölüm howply keseli ýeňip geçmäge kömek eder.

Ýapon alymlary koronawirus keselini döredýän SARS-CoV-2 wirusynyň süýümli belogyny öz içine alýan rekombinant waksina wirusyny döretmegi maksat edinýärler.

Rekombinant wirusyna esaslanýan täze sanjym koronawirusdan goraýan öýjükleriň ömürlik bolmagyna mümkinçilik berer.

Ýaponiýanyň “Nobelpharma” derman kärhanasy 2023-nji ýylyň birinji ýarymynda täze sanjymyň kliniki synaglarynyň birinji we ikinji tapgyrlaryny geçirmekçi. Synaglarda koronawirus bilen kesellän ýa-da sanjym edilenler bilen birlikde 150-200 adam gatnaşar.

 

Dünýäde ilkinji bolup, Täze ýyly garşy alan ýurtlar

Ýene-de okaň

Ýolagçy otlularyna elektron biletleri onlaýn resmileşdirmegiň tertibi tassyklandy

Türkiýä awiabilet satyn almagyň täze salgysy: “Hoş syýahat”

“Türk howa ýollary” awiakompaniýasy: Biletlerde ýene arzaladyş

Baş Redaktor

Teswirle