Koronawirus üçin “ýaşyl geçelge” resminamasy ýatyryldy

Italiýada koronawirus ýokanjyna garşy göreşmek maksady bilen durmuşa geçirilen “ýaşyl geçelge” şahadatnamasy köp babatda ýatyryldy. Epidemiýanyň ýaýramagynyň öňüni almak we köp sanly jemgyýetçilik çäreleri üçin zerur bolan sanjym derejesini ýokarlandyrmak üçin geçen ýylyň awgust aýynda ýola goýlan “ýaşyl geçelge” şahadatnamasy ýatyryldy. Şoňa laýyklykda, restoranlara, kafelere, muzeýlere, kinoteatrlara, teatrlara we ýapyk … Continue reading Koronawirus üçin “ýaşyl geçelge” resminamasy ýatyryldy