TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Koronawirus teňňesi döredildi

Özüniň teňňe dizaýnlary bilen dünýäde giňden tanalýan dizaýner Jastin Heister bu gezek koronawirus teňňelerini öndürdi. Göwrümi 39 mm barabar bolan ýadygärlik teňňede Covid-19 wirusy sebäpli her kimiň başdan geçirmeli kynçylyklary görkezilýär.

Şaýy pullarda koronawirusynyň ýaýramagyny alamatlandyrýan maglumatlar, sosial aralyk, hajathana kagyzlary ýaly birnäçe şekiller ýerleşdirilen.

Şaýy pullaryň birinde “Elleriňizi ýuwuň”, “Sosial aralyga seresap boluň”, “Hajathana kagyzy”  ýaly birnäçe ýazgylar ýerleşdirilen.

Ýene-de okaň

Üçtaraplaýyn gaz bileleşigini döretmekçi

Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini berdi

Teswirle