TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Koronawirus sanjymynyň üstünde işleýän täze zawod

Elektrik awtoulag öndürijisi “Tesla” kompaniýasynyň eýesi Elon Musk koronawirusyna garşy göreşmekde birnäçe işler alyp barýar. Ol bu gezek hem koronawirus üçin täze ädim ätdi. “Roýter” habarlar gullugynyň habaryna görä, Tesla Germaniýada koronawirusyna garşy sanjym üstünde işleýän “CureVac“ üçin zawod gurar. Bu mesele boýunça düşündiriş beren Elon Musk, Teslanyň nemes “CureVac” kompaniýasy üçin “Micro RNA” firmasynyň gurjakdygy baradaky maglumatlary aýtdy. Täze guruljak desga, koronawirusa garşy sanjymy oýlap tapmakda, ony dünýä ýaýratmak iş alyp barar. Bu desga gysga wagtda gurlup ulanylmaga berlip, gysga wagtda sanjym tapylmagyna garaşylýar.

Ýene-de okaň

Oktýabr aýy: Türkmenistan-Türkiýe aralygynda 30 uçar gatnawy

Stambulda Biometrik pasportlaryň möhletiniň uzadylmagy dowam edýärmi?

Baş Redaktor

Lukmançylyk ugry boýunça Nobel baýragy gowşuryldy

Teswirle