TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Kompýuter oýunçylaryň sany 3 milliarddan geçdi

Statistikanyň maglumatlaryna görä, 2021-nji ýylda Aziýada takmynan 1,48 milliard adam wideo oýunlaryny oýnapdyr. Bu san Aziýany dünýäniň iň uly oýun bazaryna öwürdi. Ýewropa 715 milliona golaý oýunçy bilen ikinji ýeri eýeledi. Gözleg, jemi 3,24 milliard adamyň dünýäde oýun oýnaýandygyny görkezýär.

Kompýuter oýunlary, konsol bazarynda we ykjam oýun platformalarynda bäsdeşligiň artýandygyna garamazdan iň meşhur wideo oýun formatlaryndan biridir. Oýun statistikasynyň gözleglerine görä, kompýuter oýun enjamlary pudagynyň 2023-nji ýyla çenli 70 milliard dollara ýetmegine garaşylýar. Kompýuter eýeleriniň 48 göteriminiň wideo oýunlaryny oýnamak üçin kompýuter ulanýandygy aýdylýar.

“iPhone 13” telefonlaryň önümçiliginde bökdençlik

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle