IŞ ORUNLARY & TENDERLER

“Koka-kola botlers”: katering hyzmaty üçin bäsleşik

HJ “Türkmenistan Koka-kola Bottlers” kärhanasy işgärlerine 3 wagtyna (ertirlik, günortanlyk, agşamlyk) iýmit hyzmatlaryny üpjün etmek boýunça tender yglan edýär. Bu barada “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi.

Tendere gatnaşmak üçin teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap 10 (on) senenama gününiň dowamynda kabul edilýär.

Goşmaça maglumatlar üçin şu belgi bilen habarlaşyň: +99312 43-45-70

Elektron salgy: ishanguly.orazov@cci.com.tm

Resminamalary kanunlaÅŸdyrmak

Ýene-de okaň

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Daşoguz Halkara howa menzili açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

Daşoguz welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Azerbaýjandaky ilçihanasynyň täze binasy gurlar

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumy: 20 sany ýaşaýyş jaýy gurlar

Ata Watan Eserleri

“Petronas”: täze iş ornuny hödürleýär

“Petronas” Gyýanly obasynda işlemek üçin işe çagyrýar