TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Klose “Bawariýa” toparynyñ esasy kömekçisi bolup biler

“Bawariýa” toparynyñ hüjümçisi, dünýä belli, futbol taryhynda altyn harplary bilen adyny ýazdyran Miroslaw Klose, “Bawariýanyñ” tälimçisi Hansa-Ditera-Flikanyñ esasy kömekçisi bolup biler. Häzirki günlerde Klose “Bawariýanyñ” 17 ýaşly toparynyñ tälimçisi we özüni “Bawariýa” toparynyñ esasy düzüminde hünärmen hökmünde işlemäge isleg bildirdi.

41 ýaşly Miroslaw Klose 2016-njy ýylda futbol ýoluny tamamlady. “Bawariýa” toparynda 2 gezek Germaniýanyñ çempionatyny we ýurdyñ naýbaşy kuboklaryny gazandy.

Şeýle hem Miroslaw Klose Germaniýanyň milli ýygyndysy bilen dünýäniň çempiony hem boldy.

Ýene-de okaň

Katar -2022: nobat 1/4 finalda

Katar-2022: rekordlaryň çempionaty

Katar-2022: 36 ýyldan soňra Marokkonyň üstünligi

Teswirle