TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Kinoprokatynyň ýitgisi 6 milliard bolar

Häzirki wagtda ABŞ-da ençeme kinoteatrlar koronawirus ýokanjy sebäpli wagtlaýynça çäklendirildi. Emma muňa garamazdan ABŞ-nyň poçta ulgamy şu ýylda kinoprokatdan hökümete gelýän girdejiniň ýitgisini kesgitledi.

Jorjiýa, Tehas ýaly käbir ştatlarda hususy kinoteatrlar açylsa-da, epidemiýa sebäpli ABŞ-daky kinoteatrlaryň köpüsi henizem tomaşaçylary kabul edip bilmeýär. Kino çäreleriniň tutuş ýurt boýunça kinoteatrlaryň açylmagy üçin bellenilen iýul aýynda ýene-de işjeň boljakdygy näbelliligine galar.

“Variety” habar gullugynyň paýlaşan hasabatyna görä, ABŞ-nyň kassa ýygymynyň 2020-nji ýylda 5,5 milliard amerikan dollar töweregi boljakdygy çak edilýär. Bu epidemiýa sebäpli ýyllyk kassa ýygymynyň 6 milliard amerikan dollar töweregi bolandygyny aňladýar.

Täze kino döwri ABŞ-da we dünýäde 17-nji iýulda goýberiljek «Tenet» filmi we 24-nji iýulda ýaýlyma meýilleşdirilýän «Mulan» ekran eseri bilen başlanar diýip umyt edilýär.

Ýene-de okaň

Türkmen dessanlary azerbaýjan dilinde

­­­Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-5-nji fewral aralygy

Uzynlygy 70 metre barabar bolan tako tagamynyň rekordy

Teswirle