TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Kinofilm esasynda goýlan at

“Zara” egin-eşik markasy 1975-nji ýylda Ispaniýada esaslandyrylýar. Zara Amansio Ortego   we Rosalia Mera tarapyndan döredilýär. Dünýäniň iň uly kompaniýalarynyň biridir. Amansio  Ortego döwründe “Zorba” kinofilmden täsirlenip, kompaniýany adyna “ Zorba” diýip dakypdyr. Emma öz ýakynynda “Zorba” atly restoran bolany sebäpli, kompaniýanyň  adyny üýtgetmeli bolupdyr. Netijede, “Zorba” atdan “Zara” emele gelipdir.

Amansio Ortego “Zara” markasyndan başga-da “Massimo Dutti”, “Pull we Bear”, “Oysha we Berşka” markalaryň hem eýesidir.

Täze show gepleşik : Ata Watan Ýyldyzlary

 

Ýene-de okaň

“Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly geçiriler

Ata Watan Eserleri

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Oktýabr aýynda geçiriljek medeni çäreler

Teswirle