TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Kino biletleriniň bahasy arzanlady

Dünýäniň ähli künjeklerinde ýerleşýän kinoteatrlarynda müşderileriň örän seýrek gelýändigi göz öňüne tutulyp, biletleri has elýeterli bahadan satuwa çykardy. Kino ulgamynda zähmet çekýän hünärmenleriň habar bermegine görä, şu ýylyň mart aýy kinoteatrlarda girdejisiz aýlaryň biri hasap edildi. Häzirki wagtda tomaşaçylaryň azlygy sebäpli dünýäniň käbir ýurtlarynda kinoteatrlar gysga möhletleýin ýapyldy. Dünýä belli kino režissýorlary döreden täze filmleriniň tanyşdyrylyş dabarasynyň yza süýşürilendigini mälim etdi.

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle