TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«Kim millioner bolmak isleýäri» esaslandyrypdy

Amerikaly meşhur telealypbaryjy we aktýor Rejis Filbin 88 ýaşynda aradan çykdy. Ol dünýäniň köp döwletlerine ýaýran «Kim millioner bolmak isleýär?» atly gepleşigi taryhda ilkinji bolup alyp baran  sungat adamydyr.

89 ýaşyny doldurmagyna bir aýda galanda aradan çykan meşhur alyp baryjy öz adyny Ginnesiň rekordlar kitabyna hem ýazdyryp ýetişipdi. Onuň telegepleşikleriniň umumy möçberi 17 müň sagada çenli baryp ýetdi. Bu bolsa dünýä rekordydyr.

Ýene-de okaň

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Teswirle