SPORT

Kiçi futbol boýunça ýaryş geçirildi

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň şeýle hem “Türkmenistan” Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň bilelikde gurnamagynda ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarynyň arasynda kiçi futbol boýunça geçirilen ýaryş tamamlandy.

Gyzykly häsiýete eýe bolan duşuşyklaryň netijesinde, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň mugallymlar topary 1-nji orny eýeledi. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň şeýle hem Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň mugallymlar topary degişlilikde 2-nji we 3-nji orna mynasyp boldular. Ýeňiş gazananlara gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Ýene-de okaň

Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryşy geçiriler

Holand 5 gol bilen 54 ýyllyk rekordy täzeledi

BAE-de geçirilen Ýaşlar ligasynyň ýaryşynda türkmen karateçileri iki bürünç medal gazandylar

Ata Watan Eserleri

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi