TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Kiçi futbol boýunça ýaryş geçirildi

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň şeýle hem “Türkmenistan” Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň bilelikde gurnamagynda ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarynyň arasynda kiçi futbol boýunça geçirilen ýaryş tamamlandy.

Gyzykly häsiýete eýe bolan duşuşyklaryň netijesinde, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň mugallymlar topary 1-nji orny eýeledi. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň şeýle hem Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň mugallymlar topary degişlilikde 2-nji we 3-nji orna mynasyp boldular. Ýeňiş gazananlara gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Ýene-de okaň

Tennis dünýäsiniň ägirdi karýerasyny tamamlady

Türkmenistan Çarwadarlaryň Bütindünýä oýunlaryna gatnaşar

Täze futbol ýaryşyny döretmek meýilleşdirilýär

Teswirle