TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin :

  • howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly;
  • şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertip-düzgünlerini berk berjaý etmeli;
  • daşary çykmazdan öň agyz-burun örtügini dakynmaly;
  • otaglary we olardaky mebelleri, gapylaryň tutawaçlaryny, pollary zyýansyzlandyryş serişdeleri bilen yzygiderli arassalap durmaly;
  • sagdyn durmuş ýörelgelerine eýerip, bedenterbiýe we sport bilen yzygiderli meşgullanmaly

https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk

Ýene-de okaň

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň ilkinji “Airbus” kysymly ýük uçary

Ata Watan Eserleri

Ýurdumyzyň dermanhana pudagynyň üsti ýetirildi

Teswirle