TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Kazan-Türkmenabat uçar gatnawy barada möhüm habar

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň Russiýadaky wekilhanasynyň resmi saýtynda Kazan-Türkmenabat ugry boýunça uçar gatnawy barada möhüm habarnama goýlupdyr.

Şol habarnamada, şu ýylyň 31-nji awgustyndaky Kazan-Türkmenabat ugry boýunça gatnawa bileti bolan ýolagçylar PSR test barlagyndan uçuş amala aşyrylýan güni geçerler. Şol gün Kazan şäheriniň Orenburg traktyndaky Respublikan kliniki hassahananyň “B” poliklinika korpusyndaky 119-njy otagda PSR test barlagyndan geçmek bolar.

30-njy awgustda testden geçmek üçin hassahana barmak zerur däl. Şol gün hassahana şäheriň güni mynasybetli ýapyk bolýar.

Ýene-de okaň

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň ilkinji “Airbus” kysymly ýük uçary

Ata Watan Eserleri

Ýurdumyzyň dermanhana pudagynyň üsti ýetirildi

Teswirle