TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Kazan-Türkmenabat uçar gatnawy barada möhüm habar

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň Russiýadaky wekilhanasynyň resmi saýtynda Kazan-Türkmenabat ugry boýunça uçar gatnawy barada möhüm habarnama goýlupdyr.

Şol habarnamada, şu ýylyň 31-nji awgustyndaky Kazan-Türkmenabat ugry boýunça gatnawa bileti bolan ýolagçylar PSR test barlagyndan uçuş amala aşyrylýan güni geçerler. Şol gün Kazan şäheriniň Orenburg traktyndaky Respublikan kliniki hassahananyň “B” poliklinika korpusyndaky 119-njy otagda PSR test barlagyndan geçmek bolar.

30-njy awgustda testden geçmek üçin hassahana barmak zerur däl. Şol gün hassahana şäheriň güni mynasybetli ýapyk bolýar.

Ýene-de okaň

Saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamyna bagyşlanan halkara forum

“Türkmenistan” awiakompaniýasy: Belarus ugry boýunça gatnawlar

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

Teswirle