TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Katy Perry ilkinji perzendine garaşýar

Dünýäde uly meşhurlykdan peýdalanýan ABŞ-nyň estrada ýyldyzy Katy Perry ilkinji perzendine garaşýar. Katy Perry ýanýoldaşy Orlando Bloom  bilen geçen ýylyň fewral aýynyň 14-üne ýagny ýaş juwanlaryň ýylyň iň şanly senesi hasaplanýan «Walentina gününde» durmuş gurdular. Gelen bu hoş habar köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň üsti bilen meşhur aýdymçynyň muşdaklaryna ýaýrady. Katy Perry döredijilik ýolunyň azda-kände togtaýandygyny habar berýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt döwlet Baştutanlaryny gutlady

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Teswirle