8.9 C
Istanbul
05/04/2020 6:34
Home Tehnologiýa

Tehnologiýa

Ekinleri robot arylar tozanlandyrar

Ekinleri tozanlandyrmakda arylaryň ähmiýeti uludyr. Ynha, ýapon alymlary bu iş üçin robot arylary işläp taýýarladylar. Aslynda, «dron» arylar babatyndaky ilkinji taslama ABŞ-nyň Garward uniwersitetiniň alymlaryna...

Robot ýer tudanasyny ýygar

Esasan, awtoulag önümçiligi bilen meşgullanýan «Tesla» kompaniýasy «Tortuga Agtech» kompaniýasy bilen bilelikde işläp düzen ýer tudanasyny ýygýan robotyny tanyşdyrmaga taýýarlanýar. Ýer tudanasynyň hasylyny elde ýygyp...

“Samsung” kompaniýasy “Galaxy M11” smartfonyny hödürledi

Günorta Koreýanyň “Samsung” kompaniýasy “Galaxy M11” smartfonyny hödürledi.  Smartfon 6,4 dýuým LCD ekran, 8 megapikselli kamera we 15 watt bilen çalt zarýad bermek üçin...

5G bilen işleýän “Xiaomi Mi 10 Lite” smartfony

5G bilen işleýän “Xiaomi Mi 10 Lite” smartfony Ýewropada tanyşdyryldy. Hytaý kompaniýasy täze flagman smartfonlaryny we olaryň arzan görnüşini Ýewropa bazaryna hödürledi. “Xiaomi Mi 10...

“Vestel” önümçiliginde arakesme yglan etdi

Türkiýäniň dünýä belli “Vestel” kompaniýasy hojalyk harytlarynyň önümçiliginiň  30-njy martdan 5-nji aprel aralygynda bir hepde togtadyljakdygyny habar berdi. “Vestel” kompaniýasynyň hojalyk harytlaryny öndürýän bölümi bu...

«Xiaomi Mi 10 Lite» 5G 7-nji aprelde alyjylara ýetiriler

«Xiaomi Mi 10 Lite» akylly telefony internetiň bäşinji nesli bolan 5G ulgamy birikdirilen. Bu telefonyň bahasy ýakynda belli boldy. Onuň bahasy 349 ýewro pul...

“Huawei P40 Pro” we “Huawei P40 Plus” tanyşdyryldy

Hytaýyň dünýä belli “Huawei” kompaniýasy täze akylly telefonlaryny köpçülige hödürledi. “Huawei P40 Pro” we Huawei P40 Plus” smartfornlarynyň tanyşdyrylyş çäresi guraldy. Telefonlaryň aýratynlyklary: “Huawei P40 Pro” ...

Täze “FlexPai 2” akylly telefony öndürildi

Hytaýyň “Rouyu Technology” kompaniýasy eplenýän ekranly akylly telefony öndürdi. Täze akylly telefon “FlexPai 2” diýip atlandyrylýar we özüniñ aýratynlyklary bilen beýleki akylly telefonlardan tapawutlanýar....

“Samsung” “Appleden” öňe saýlandy

Geçen ýylyñ netijelerine görä, “Samsung Electronics” kompaniýasy dünýä bazarynda telefonyñ işleýis merkezi (prosessory) boýunça “Apple” kompaniýasyndan öňe geçdi. 2019-njy ýylda “Samsung” kompaniýasy öziniñ “Exynos”...

Ilon Mask Los-Anjeles şäherine kömek berdi

“Space X” we “Tesla” kompaniýalarynyñ esaslandyryjysy Ilon Mask Kaliforniýa ştatynyñ ýolbaşçylaryna we halkyna 1255 sany öýkeni arassalamak üçin emeli enjamy sowgat hökmünde berdi. Bu...

«Intel» 1 million dollar haýyr-sahawat berdi

«Intel» kompaniýasy dünýäde «koronowirus» ýokanç keseli bilen göreşýän saglyk ulgamynda zähmet çekýän işgärlere 1 million amerikan dollary möçberinde haýyr-sahawat işini amala aşyrdy. Bu kömek...

“Nokia” rowaýata öwrülen 5310 telefonyny täzeden çykardy

“Nokia” kompaniýasynyň 5310 kysymly telefony täzeden köpçülige ýetirildi. Düwmeli telefon ozalky bezeginde bolup, QVGA ekrany 2,4 dýuým diagonally bolar. Mundan başga-da, telefonda 8 megabaýt RAM...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?