8.9 C
Istanbul
05/04/2020 5:48
Home IŇ TÄZE HABAR

IŇ TÄZE HABAR

“Meşhur Şowsuzlar” Maksatlar birigip, myradyňa gowuşýar

Bu “meşhur şowsuzlar” edebiýat çeşmelerinden, kitaplardan hem-de internet torlaryndan ýygnalyp, Size “Maksatlar birigip, myradyňa gowuşýar” atly bäsleşige gatnaşýan makalamda görkezjekdim, emma gyssagly ýazylansoň indi...

Otdan Diri Sypan Towugyň Namasy

ýa-da “guş gribi” döwründe bütin  towuklaryň  adyndan Birleşen Haýwanlar Guramasynyň (BHG) “Haýwanlaryň hak-hukuklaryny goramak boýunça bölüminiň başlygyna iberen arzyndan käbir parçalar “Kim haýwan?! Aýdarmyň eý...

Döredijilik höwesimi artdyrdy

Bagtygül ERNAZAROWA, Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalar institutynyň talyby, 3-nji orun: — «Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň guramagynda geçirilen «Üstünlik gazanmagyň ýollary» atly döredijilik bäsleşigine gatnaşyp,...

Ýeňijii bolmak aýratyn duýgy

Aýjemal GAÝLYÝEWA, Magtymguly adyndaky TDU-nyň türkmen dili we edebiýaty hünäriniň talyby, 2-nji orun: — Bu bäsleşik ilkinji nobatda ýaş zehinleri ýüze çykarmakda aýratyn ähmiýete eýe boldy....

Video konferanslı Bakanlar Kurulu: enerji kaynakları için daha karlı pazarlar aranacak

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin çalışmalarının sonuçlarının özetlendiği video konferans formatında genişletilmiş bir Bakanlar Kurulu toplantısı düzenledi. Toplantıda Bakanlar...

Altyn Nurmuhammedowa: Bäsleşik ýaşlary döredijilige ruhlandyrýar

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen  “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy. Ýeňijiler hormat hatlary...

“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen  “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy. Ýeňijiler hormat hatlary...

Daşary ýurtlardaky raýatlarymyza zerur bolan kömegi bermek

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan geçirilen sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde şu...

«Ýaşlyk» teleýaýlymy : Mekdep we institut bilim maksatnamasyny sanly ulgama ornaşdyrmak

Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçiren sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa gözegçilik edýän ulgamynda şu ýylyň...

Türkmenistan koronawirusyň ýaýramagyna garşy öz wagtynda çäreler gördi

Düýn  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlısde Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradowa hem-de saglygy...

Итоги развития Туркменистана в первом квартале 2020 года рассмотрены на заседании Правительства

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в формате видеоконференции провёл расширенное заседание Кабинета Министров, на котором подведены итоги работы Правительства за первый квартал текущего года. На заседании были...

Глава государства поставил задачи по минимизации негативного влияния на экономику пандемии коронавируса

В ходе состоявшегося 3 апреля расширенного заседания Правительства, посвящённого итогам первого квартала текущего года, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в настоящее время в мире...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?