8.9 C
Istanbul
10/08/2020 2:30
Home MEDENIÝET

MEDENIÝET

“Netflix”: Iň gowy 10 film

“Netflix” kompaniýasy iň meşhur on filmiň sanawyny berdi. Birinji orny Kris Hemswort bilen “Operasiýa halas ediş” filmi ynam bilen eýeledi. Bu film Russo doganlar...

ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Bilim ministrliginiň Innowasion maglumatlar merkezinde göni wideoaragatnaşyk arkaly ÝUNESKO-nyň bilimde maglumatlar tehnologiýalary boýunça institutynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi. Bu çäre Daşary işler ministrliginiň howandarlygynda...

Parižde ýüzýän kinoteatr

Fransiýanyň paýtagty Parižde koronawirus epidemiýasy sebäpli belli bir aralygy goramak maksady bilen awtoulaglarda kino tomaşa etmäge mümkinçilikler döredildi. Awtoulagly kinoteatr, awtoulaglar bilen konsert we...

8-nji iýul Maşgala, söýgi we wepalylyk güni

Maşgala, söýgi we wepalylyk güni Russiýada her ýylyň 8-nji iýulynda bellenilip geçilýär. Bu baýramçylyk Russiýanyň Patyşalyk maşgalasyndan bolan Pýotr we onuň aýaly Fewroniýanyň hatyrasyna...

Medeniýet ulgamyna maliýe kömegi

Beýik Britaniýaň Ministrler kabineti teatr oýunlarynyň dowam etdirilmegi hem-de medeniýet ulgamyndaky edaralaryň işiniň ilerledilmegi üçin 1,5 milliard funt-sterling möçberinde maliýe kömegini bermegi meýilleşdirýär. Ýurduň gaznasyna...

Iň oňat internet teleseriýaly

Telewideniýe we aýdym-saz dünýäsiniň “iň gowulary” sylaglanan 46-njy “Pantene Altyn kebelek” baýraklarynda “Puhutw-iň” meşhur önümçilik şahsyýeti iň gowy internet seriýasy baýragyny aldy. Telewideniýe we aýdym-saz...

Özbegistanyň medeniýet ministrine «Türkmenistanyň at gazanan artisti» diýlen hormatly at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permany esasynda Özbegistan Respublikasynyň Medeniýet ministri O.A.Nazarbekowa «Türkmenistanyň at gazanan artisti» diýen hormatly at dakyldy. Milli Liderimiziň Permanyndan bellenilip geçilişi ýaly,...

Paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna bu hepdäniň dynç günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň 26-njy iýunyndaky sanynda şeýle maglumat berilýär. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat...

Gyrgyzystanda teatr telefestiwaly geçirilýär

1941 ― 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňşiň şanyna Russiýada geçirilýän ýörişe Gyrgyz Respublikasy hem seslenýär. Ýurduň Medeniýet, maglumatlar we syýahatçylyk ministrligi Beýik Ýeňşiň...

“Mamma Mia” kinosynyň täze bölümi

Prodýuser Judy Kreýmer “Daily Mail” gazetine beren interwýusynda aýdym-saz žanry esasynda surata düşürilen iň gyzykly filmlerinden biri bolan Merli Strepiň “Mamma Mia” kinosynyň üçünji...

“BTS” toparyndan täze rekord

K-pop topary bolan “BTS”, Maýkl Jeksondan soň aýdym-saz sanawynyň başynda bolan ilkinji daşary ýurtly topar bolmagy başardy. “BTS” topary “Kalbymyň kartasy: 7” atly soňky...

2020-nji ýylyň iň gowy suratlary

Planetanyň dürli künjeginden gelen fotosuratçylar täsir galdyryjy suratlar bilen bize dünýä hakda täzeçe garaýyş hödürleýär. Okeanlardan daglara, şäherlerden adalara çenli bu suratlar sizi dünýäniň...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Döwlet migrasiýa gullugy habar berýär

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak (çalşyrmak) üçin elektron nobata ýazylyş hyzmatyny hödürleýär. Bu hyzmat  barada  maglumat www.migration.gov.tm saýtynda  berilýär....

BSGG halkara karantin çärelerini üç aý uzaltdy

Bütindünýä saglygy goraýyş merkezi koronowirus bilen bagly halkara karantin çärelerini ýene-de üç aý uzaltdy. BSGG koronowirusy: «asyrda bir gezek bolýan, ýöne täsirini onýyllyklara ýetirýän kesel»...

Zenan syýahatçylardan täze rekord

Beýik Britaniýaly iki zenan iki adamlyk welosipedde dünýäniň aýlanyp çykyp, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Täsinlik neşiriniň wekilleri bu syýahatyň esasy aýratynlygy hökmünde onuň gysga...

Türkmenistanyň Prezidenti BSSG Baş direktory bilen onlaýn duşuşyk geçirdi

Zähmet rugsadyny tamamlan Türkmenistanyň Prezidenti bugün Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory Tedros Gebreýesus bilen onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirdi. Duşuşykda Türkmenistanyň Prezidenti COVID-19 pandemiýasyna...