8.9 C
Istanbul
05/04/2020 7:20
Home Dünýä

Dünýä

YÖK’ten Öğrenciler için Kayıt Dondurma ve Erteleme Hakkı

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) resmi web sitesinde yer alan habere göre, YÖK, üniversite öğrenciler için kayıt dondurma ve erteleme hakkını vermektedir. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan yeni...

Ýeñil atletika boýunça dünýä çempionatynyñ senesi üýtgedi

Halkara Ýeñil atletika federasiýasynyñ assosiasiýasy ýeñil atletika boýunça dünýä çempionatyny 2021-nji ýyldan 2022-nji ýyla geçirendigini mälim etdi. Senesiniñ yza süýşürilmeginiñ sebäbi Olimpiýa oýunlarynyñ senesiniñ...

Tribeca film festiwaly onlaýn ýagdaýda geçiriler

Käbir ýokanç wirusynyň ýaýramagy sebäpli yza süýşürilen 2020 Tribeca film festiwaly sungt söýüjileri bilen onlaýn duşuşar. Wirus epidemiýasy sebäpli yza süýşüriljekdigi yglan edilen 2020-nji ýyldaky...

Gazagystanda “Chevrolet Damas” we “Chevrolet Labo” ulaglarynyň önümçiligine girişildi

Gazagystandaky “Kostanay” awtoulag zawody “Chevrolet” awtoulaglaryny ýygnamak üçin Gazagystan-Özbegistan hyzmatdaşlygyny ýola goýdy. Gazagystanyň “Saryarka AwtoProm” bileleşigi bilen “UzAuto Motors” kompaniýasy Amerikanyň “Chevrolet” kysymly ulagynyň...

«Tokio Olimpiýa oýunlary» geçiriljek wagty mälim edildi

«Tokio 2020»  oýunlary türgenleriň şeýle hem ähli adamlaryň saglyk ýagdaýyny goramak maksady bilen indiki ýyla geçirilendigi hemmelere mälimdir. Halkara Olimpiýa oýunlar komitetiniň ýolbaşçylary 30-njy...

Tennis muşdaklary üçin gynançly habar

Dünýä belli “Wimbeldon” tennis ýaryşy dünýäde häzir dowam edýän çylşyrymly döwürde häzirlikçe ýatyryldy. Bu barada goşmaça maglumatlar 1-nji aprelde habar berler diýip, Germaniýanyñ Tennis...

“Grammy” baýragynyň eýesi Joe Diffie aradan çykdy

“Grammy” baýragynyň eýesi aýdym-saz ýyldyzy Joe Diffie ýiti respirator ýokanç keseli mälim edilenden iki gün soň 61 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Ol Amerikanyň iň...

Olimpiýa oýunlaryna hukuk gazanan türgenler indiki ýyl oýunlara gatnaşarlar

Halkara Olimpiýa komitetiniň ýolbaşçysy Tomas Bah 2020-nji ýylda geçirilmegi göz öňünde tutulyp, ýöne yza süýşürilen Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga hukuk gazanan türgenler 2021-nji ýylda Olimpiýa...

Iň köp kitap satylan hepdesi yglan edildi

«Wall Street» žurnalynyň habar bermegine görä, mart aýynyň soňky hepdesi ýagny şu hepde iň köp kitap satylan hepde hasaplandy. Umuman aýdanymyzda, şu hepde dünýäniň...

“Ýuwentus” wagtyndan öň çempion edilip bilner

27-nji martda Italiýada  futbol boýunça milli çempionaty dowam etdirilmedik halatynda hem çempion yglan edilip bilner. Bu barada Italiýanyň Futbol federasiýasynyň ýolbaşçysy Gabriel Grawina habar...

Türkmenistan koronawirus pandemiýasy sebäpli öz raýatlaryny daşary ýurtlardan getirmegini dowam edýär

Türkmenistan daşary ýurtlarda, ozaly bilen, täze koronawirus epidemiýasy ýaýran ýurtlardan öz raýatlaryny, şol sanda dünýäniň esasy ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyplary hem uçarlar...

“Marakana” stadiony wagtlaýynça hassahana öwrüldi

Dünýä ýüzündäki meşhur stadionlaryñ biri Braziliýadaky "Marakana" stadiony wagtlaýynça hassahana öwrüldi diýip, “Flamengo” toparynyñ prezidenti Rodolfo Landim habar berýär. Munuñ sebäbi Braziliýa döwletindäki adamlaryñ...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?