8.9 C
Istanbul
04/06/2020 13:57
Home ATAWATAN ESERLERİ

ATAWATAN ESERLERİ

Kitap okumak neden önemli?

İnsanlar kitap okumaya neden bu kadar önem veriyorlar? Hammaddesi ağaçlar olan bu kağıt parçalarından yapılan kitaplarla insanların derdi ne? O kitaplarda ne buluyorlar da...

Ýeňijilere jemi 10.500 Türk lirasy: Döredijilik bäsleşigi

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigine hödürlenen eserleri saýtymyza ýerleşdirmäge dowam edýäris. Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri Siz  “Atawatan...

Kitap adamyň durmuşyny bezeýän serişde

1. Kitap adamy, adam dünýäni üýtgetýär. Adamy beýleki jandarlardan tapawutlandyrýan iň möhüm aýratynlyk, onuň pikirlenmek ukybydyr. Oýlanmak mehanizmini iýmitlendirýän zat okamakdyr. Her gün bir zat...

Kitap-Ýaşaýşyň Gözbaşy

Kitap okan gullar magnydan dokdur — Magtymguly Pyragy «Bilim üznüksiz, dowamly, barha ýokarlygyna, belentlige ösýän bolmaly. Bilim ulgamy zynjyr ýaly biri-birine sepleşip gitmeli. Bir halkanyñ üzülen...

Kitap – ýaşaýşymyzyň bezegi

 Medeniýetli adamy terbiýelemek üçin iki güýç has şowly hyzmat edýär: sungat hem ylym. Bu güýçleriň ikisem kitaplarda jemlenýär. M.Gorkiý. Häzirki türkmen jemgyýetinde, ýaş nesilleriň ruhy taýdan...

Kitaplar – uly miras

Mazmuny Türkmen halky hemişe kitaby uly miras hem tapylgysyz baýlyk ornunda görüpdir. Türkmenistanyň Milli Medeniyet “Miras” merkezi geçmişden galan ata –babalarymyzyň kitap mirasyny ýene türkmenleriň...

Kitap – ummansyz hazyna

Kitap bu näme­­? Kitap bu ummansyz bir hazynadyr, ol adam döredijiliginiň syrydyr. Kitaplar durmuşymyzda mugallym, ýolbelet, we dost hökmünde möhüm rol oýnaýar. Kitapsyz durmuşy...

Kitap okamak – gymmatly hazyna

Adam üçin öwrenmegiň iň täsirli usuly okamakdyr. Kitap okamak arkaly adamlar bilimlerini we medeniýetini ösdürmäge mümkinçilik alýarlar. Kitap okamak durmuşyňyzdaky “boş wagt” düşünjesini aradan...

Kitapdyr ynsanyň baky hemrasy…

Kitap – iň ýakyn dostum, özara gatnaşykda hilelige, ikiýüzlilige, ýasamalyga ýol bermejek ömür çelgim. Durmuşda ynsan kalbyna täsir etmekde çuňňur manyly sözden ähmiýetli zat...

Kitap ve Sağlık!

Kitaplıklar aklın tedavi yerleridir, kitap ise ruhun ilacıdır, zekânın çocuklarıdır. Kitap okumak, bireylerin gelişiminde büyük bir etkiye sahiptir. Kitap okumanın; insanların düşünce yapısını, hayal...

Baýrakly Makala Ýaryşy : Kitap Okamagyň Peýdalary

“Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigine eserler gelmäne dowam edýär. Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri Siz  “Atawatan Eserleri” sahypamyzdan okap bilersiňiz. Bäsleşikde Täze möhletler Häzirki döwürde Türkiýede...

Kitap hayatın vazgeçilmez parçası

Kitap beni her zaman eğlendiren, avutan bir arkadaş, bana akıl öğreten dost olmuştur.                       ...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman planlanıyor?

Türk medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye’nin yurt dışı uçak seferlerini başlatma tarihleri belli olduğu iddia edildi. Resmi olmayan bu bilgilere göre, Türkiye’den...

Türkiýeden Türkmenistana haçan uçar gatnawlary başlaýar?

Türkiýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Türkiýäniň daşary ýurtlara uçar gatnawlaryny amala aşyrmaga başlajakdygy barada habar berildi. Resmi däl maglumatlara laýyklykda, Türkiýe Respublikasy koronawirus sebäpli...

Türkmen dili we edebiýaty dersinden geçiriljek synagyň soragnamalary

Erkin temalar Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny. Biz Ar­ka­da­gy­myz bi­len bagt­ly. Bi­lim — üs­tün­li­giň aça­ry. Ösüş­le­riň ro­waç al­syn, Wa­ta­nym! Ga­raş­syz Wa­ta­nym dil­ler se­na­sy. Mil­li Li­der­li...

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

Daşary ýurtda alynan diplomy ykrar ettirmek üçin bildirilýän talaplary şu habar bilen Size ýetirýäris. Dünýäniň dürli künjeginde bilim almak we şol ýurtlardan alynan diplomlary...