5.8 C
İstanbul
19/02/2020 8:16

SPOR

Dünya Dövüş Sanatı Oyunları Komitesi ile Türkmenistan işbirliği

Türkmenistan D√Ѭ±√Ö≈∏i√Ö≈∏leri Bakanl√Ѭ±√Ñ≈∏√Ѭ±’nda Güney Kore delegasyonu Dünya Dövü√Ö≈∏ Sanat√Ѭ± Oyunlar√Ѭ± Komitesi Genel Sekreteri Jae Keun Choi ile görü√Ö≈∏me yap√Ѭ±ld√Ѭ±.

Ýusupow Rauf :Ikinji gezek Türkmenistanyň çempiony

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Küşt federasiýasynyň ýyllyk meýilnamasy esasynda paýtagtymyzda ýerleşýän Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde 8, 12, 16 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda Türkmenistanyň birinjiligi

Ýusupow Rauf :Ikinji gezek Türkmenistany√ÖÀÜ çempiony

Ýa√ÖÀÜy-ýakynda Türkmenistany√ÖÀÜ Sport we ýa√Ö≈∏lar syýasaty ministrligini√ÖÀÜ we Türkmenistany√ÖÀÜ Kü√Ö≈∏t federasiýasyny√ÖÀÜ ýyllyk meýilnamasy esasynda paýtagtymyzda ýerle√Ö≈∏ýän Sport we ýa√Ö≈∏lar syýasaty ba√Ö≈∏ müdirligini√ÖÀÜ Ýöritele√Ö≈∏dirilen kü√Ö≈∏t we √Ö≈∏a√Ö≈∏ka mekdebinde 8, 12, 16 ýa√Ö≈∏a çenli ýetginjekleri√ÖÀÜ arasynda Türkmenistany√ÖÀÜ birinjiligi

Tokio Olimpiýa Oýunlary – ekologiýa taýdan arassa oýunlar bolar

Malim bol√Ö≈∏y ýaly, √Ö≈∏u ýyly√ÖÀÜ 24-nji iýuly-9-njy awgusty aralygynda Ýaponiýany√ÖÀÜ paýtagty Tokio √Ö≈∏äherinde tomusky Olimpiýa oýunlary geçiriler. Bu abraýly sport ýary√Ö≈∏y ekologiýa taýdan i√ÖÀÜ arassa oýunlar hökmünde dünýäni√ÖÀÜ taryhynda öz ornuny alar. Sport oýunlaryna görülýän taýýarlyk i√Ö≈∏lerinde gaýtadan ulanylýan önümlerden i√Ö≈∏je√ÖÀÜ peýdalanylýar.

Jokowiç Awstraliýa açygyň çempiony

Serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç Awstraliýa açykda sekizinji gezek çempion boldy. Ol 4 sagat 3 minut dowam eden final du√Ö≈∏u√Ö≈∏ygynda awstraliýaly Dominik Timi 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 hasabynda ýe√ÖÀÜdi.

GDA-nyň oýunlary tomusda

Gara√Ö≈∏syz Döwletleri√ÖÀÜ Arkala√Ö≈∏ygyny√ÖÀÜ (GDA) ýurtlaryny√ÖÀÜ arasynda täze sport ýary√Ö≈∏y badalga alýar. GDA-a agza ýurtlary√ÖÀÜ hökümet Ba√Ö≈∏tutanlaryny√ÖÀÜ 2019-njy ýylda kabul eden kararyna laýyklykda, √Ö≈∏u ýyly√ÖÀÜ tomsunda Tatarystany√ÖÀÜ paýtagty Kazan √Ö≈∏äherinde sportu√ÖÀÜ 21 görnü√Ö≈∏i boýunça ilkinji gezek GDA-ny√ÖÀÜ oýunlary geçiriler. Bu gi√ÖÀÜ göwrümli sport bäsle√Ö≈∏igi Gara√Ö≈∏syz Döwletleri√ÖÀÜ Arkala√Ö≈∏ygyny√ÖÀÜ ýurtlaryny√ÖÀÜ arasyndaky köptaraplaýyn ysny√Ö≈∏ykly gatna√Ö≈∏yklary√ÖÀÜ ösdürilmegi üçin netijeli meýdança öwrüler.

Bir jan, bir ten bolup goldadylar

Angliýanyň «Aston Willa» futbol toparynyň hüjümçisi Mbwana Samatta APL-däki (Angliýanyň Premiýer ligasy) ilkinji duşuşygyny çempionatyň öňdebaryjylarynyň biri «Lesteriň» garşysyna geçirdi. Hüjümçiniň watandaşlary ― Tanzaniýaly janköýerler 27 ýaşly futbolçynyň Angliýadaky ilkinji duşuşygyna agzybirlik bilen ägirt ekranda tomaşa etdiler.

Adamsy futbolçy, aýaly boksçy

«Barselonanyň» we Argentinanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messiniň maşgalasynda indi sportuň birbada iki görnüşi bilen meşgullanylar. Futbol ýyldyzynyň öý bikesi Antonella Rokusso ýakynda boks bilen meşgullanyp başlady.

Messiniň 500-nji ýeňşi we 500-nji goly

Ispaniýanyň kubogynyň 1/8 final duşuşygynda «Barselona» topary “Leganes” toparyndan 5:0 hasabynda üstün geldi. Bu duşuşykda “Barselona” toparynyň argentinaly hüjümçisi Lionel Messi bu toparyň

Futsal: hazırlık kampındaki ilk galibiyet

Türkmenistan’ın milli futsal takımı Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaptığı kamp çalışmalarında ilk hazırlık karşılaşmasını geçirdi. Türkmen futsalcıların ilk rakibi BAE’nin Al-Nasr takımı oldu.

Sport dünýasiniň uly ýitgisi

Ady rowaýata öwrülen basketbolçy Kobi Braýant dikuçar heläkçiligine uçrap, aradan çykdy. 2 gezek Olimpiýa çempiony, 5 gezek ABŞ-nyň milli basketbol assosiasiýasynyň (NBA) çempiony Kobi Braýant 41 ýaşynda dünýäsini täzeledi. 2016-njy ýylda professional basketbol bilen hoşlaşan meşhur basketbolçy öz şahsy dikuçary bilen türgenleşige gidip barýarka, dikuçar heläkçiligine uçrandygy mälim edildi. Braýant bilen onuň 13 ýaşly gyzy Gianna hem aradan çykdy.

A Milli takım Dubay’da kamp yapıyor

Türkmenistan’ın A Milli Futbol takımı 24 Ocakta hazırlık kampı için Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubay kentine gitti. Kentteki Ramada oteline yerleşen takım burada 4 Şubat’a kadar kamp yapacak.
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?