5.8 C
İstanbul
19/02/2020 8:17
Ana Sayfa EKONOMİ

EKONOMİ

Göktepe İlçesi 1 milyon dolar ile ödüllendirildi

Türkmenistan’da her sene bir ilçe “en iyi ilçe” seçilmektedir. Bakanlar Kurulu Geni√Ö≈∏letilmi√Ö≈∏ toplant√Ѭ±s√Ѭ±nda yap√Ѭ±lan aç√Ѭ±klamaya göre, Ahal eyaletinin Göktepe √Ѭ∞lçesi

Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan yardımcısı değişti

Bugün gerçekle√Ö≈∏en Bakanlar Kurulu Geni√Ö≈∏letilmi√Ö≈∏ toplant√Ѭ±s√Ѭ±nda Türkmen Liderinin imzalad√Ѭ±√Ñ≈∏√Ѭ± Karar ile Bakanlar Kurulunun Ekonomi ve Maliye’den sorumlu Ba√Ö≈∏kan yard√Ѭ±mc√Ѭ±s√Ѭ± Muradov görevden al√Ѭ±nd√Ѭ± ve bu göreve Yüksek Denetim Kurulu Ba√Ö≈∏k

Türkmenistan’da 4 otogar inşa edilecek

Türkmenistan Devlet Ba√Ö≈∏kan√Ѭ± eyalet ve A√Ö≈∏kabat valileriyle toplant√Ѭ± gerçekle√Ö≈∏tirdi. Bugün gerçeke√Ö≈∏en Toplant√Ѭ±da Türkmen Lideri Türkmenistan’√Ѭ±n 4 eyaletinde otogar kurulmas√Ѭ±na yönelik Karar imzalad√Ѭ±. Söz konusu Karara göre, Türkmenistan Sanayi ve Giri√Ö≈∏imciler Birli√Ñ≈∏i üyesi Muhammet-Balkan HJ √Ö≈∏irketi

«Facebook» «Instagramdan» 20 milliard dollar girdeji gazandy

«Instagram» sosial aragatna√Ö≈∏yk ulgamy «Facebook» kompaniýasyna geçen ýylda 20 milliard dollar girdeji getirdi. Bu seri√Ö≈∏de kompaniýany√ÖÀÜ 2019-njy ýyldaky tutu√Ö≈∏ girdejisini√ÖÀÜ dörtden biridir. Bu barada «Bloombergi√ÖÀÜ» habarynda aýdylýar.

Dubai’de “Türkmenistan Petrol ve Gaz” Forumu

Türkmenistan’√Ѭ±n 2020 y√Ѭ±l√Ѭ±ndaki Uluslararas√Ѭ± Petrol ve gaz forumu, 24 √Ö≈æubat 2020 tarihinde Dubai'de gerçekle√Ö≈∏tirilecek. Dünyan√Ѭ±n 20'den fazla ülkesinden 80 √Ö≈∏irketi ve kurulu√Ö≈∏u, hükümet delegasyonunu ve ticaret √Ö≈∏irketlerini temsil eden 200'den fazla delege kat√Ѭ±l√Ѭ±mlar√Ѭ±n√Ѭ± onaylad√Ѭ±. Uluslararas√Ѭ± petrol √Ö≈∏irketlerinin liderleri ve Türkmenistan hükümetinin yetkilileri ile Türkmenistan'√Ѭ±n petrol ve gaz sektöründeki yat√Ѭ±r√Ѭ±m f√Ѭ±rsatlar√Ѭ±n√Ѭ± görü√Ö≈∏ecekler.

Türkmenistanyň pomidorlary Russiýanyň we Ukrainanyň bazarynda

Türkmenistanda öndürilýän pomidorlar Russiýany√ÖÀÜ hem-de Ukrainany√ÖÀÜ bazarlarynda uly islegden peýdalanylýar. Russiýany√ÖÀÜ Leningrad sebitini√ÖÀÜ Iwangorod √Ö≈∏äherindäki bazarlarynda türkmen pomidorlaryny görmek bolýar.

Türkmen domatesleri Rusya ve Ukrayna pazarında

Türkmenistan’da üretilmekte olan domatesler Rusya pazar√Ѭ±nda büyük ilgi görmektedir. Rusya’n√Ѭ±n, Leningrad bölgesi √Ѭ∞vangorod √Ö≈∏ehrinde Türkmenistan’da üretilen domatesler mü√Ö≈∏terilerine ula√Ö≈∏t√Ѭ±r√Ѭ±lmaktad√Ѭ±r.

Mastercard, Millikart we Visa kart saklaýjylar üçin täze hyzmat

Siz islän wagty√ÖÀÜyz içi pully gapjygy√ÖÀÜyzy eli√ÖÀÜi degirmesizden gulplap bilýä√ÖÀÜizmi? Haçan-da pully gapjygy√ÖÀÜy bir ýerde ýitirip ýa-da galdyrylýan pursatlara köpler gabat gelen bolsa gerek.

«Amazonyň» aksiýalary bir trillion dollardan geçdi

2019-njy ýylyň dördünji çärýeginiň hem maliýe hasabatlary resmi ýagdaýda aýan edilenden soňra, 31-nji ýanwarda bolup geçen söwdalarda «Amazon» kompaniýasynyň aksiýalarynyň 1 trillion dollardan geçendigi habar berildi. Bu barada dünýäniň iň meşhur maliýe neşirleriniň biri bolan «Bloomberg» habar berýär.

Türk şirketi Türkmenistan’da yeni iş aldı

Bugün Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Türkmen Lideri toplantıda enerji sektörüne ilişkin Kararlar imzaladı. İşte o Kararlar :

Energetika pudagynyň kämilleşdirilmegine gönükdirilen resminamalar

2020-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlisiň çäklerinde Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň energetika

Türkiye: Dış Ticaret 380 milyar dolar

Türkiye’nin 2019 yılı dış ticart büyüklüğü 380,2 milyar dolar oldu. Türk medyasında yer alan haberlere göre 2019 yılı Türkiye’nin dış ticaret rakamları belli oldu. TUIK verilerine göre Türkiye 2019 yılını 177,5 milyar dolar ihracat; 202,7 milyar dolar ithalat ile tamamladı. Buna göre Türkiye’nin 2019 yılında ihracatı
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?