TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Kataryň köçelerinde kondisioner oturdylar

2022-nji ýylda futbol boýunça dünýä çempionatyny kabul etjek Katarda adatdan daşary gyzgyn howanyň öňüni almak üçin köçelere hem kondisioner oturtmak işlerine girişildi.

Tomusda howanyň derejesi 46 gradusa çenli çykýan Katarda ýapyk binalarda kondisionersiz ýaşamak mümkin däldir. Munuň üçin dünýä çempionatynyň geçiriljek stadionlaryna hem kondisioner oturdyldy.
Global gyzgynlyk howpy bütin dünýä abanýan hem bolsa, onuň ilkinji netijelerini görýän döwletleriň biri Katardyr. Daşky gurşawy goramak we energiýa serişdeleri boýunça milli institutyň wekili Muhammad Aýubiniň aýtmagyna görä, Ýer ýüzünde howanyň derejesiniň 2 gradus ýokarlanmagy hem Katara has uly täsirini ýetirer.

Üstesine, Kataryň çygly howasy bar. Köçelerde oturdyljak kondisionerlerleriň çyglylygy azaltmagyna hem garaşylýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Teswirle