TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Katardaky dünýä çempionatynda 20 müň meýletinçi hyzmat eder

Mälim bolşy ýaly, ýene-de bir-iki aýdan dünýäniň köp sanly futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşýan sport baýramçylygy – futbol boýunça dünýä çempionaty badalga alar. Ol ilkinji gezek Ýakyn Gündogar sebitinde, ýagny Katarda geçiriler.

Häzirki wagtda Kataryň guramaçylyk komiteti futbol boýunça dünýä çempionatynyň açylyş we ýapylyş dabaralarynyň synag görnüşleri geçirildi. Synag dabaralaryň hakyky bolmagy üçin stadion meýletinçiler bilen dolduryldy.

Dünýä çempionatynda 20 müň meýletinçi daşary ýurtlardan gelýän myhmanlara hyzmat eder.

Dünýä çempionaty 20-nji noýabrda Katar-Ekwador duşuşygy bilen badalga alýar.

 

Ýene-de okaň

Paýtagtymyzda iri sebit ýaryşyna badalga berildi

Messi PSŽ bilen hoşlaşdy

Al-Ittihad topary Benzema bilen şertnama baglaşdy – Al Ekharabiýa

Teswirle