DÜNÝÄ

Katar Durnukly ulag ulgamynyň dostlary toparyna goşuldy

Katar Döwleti Türkmenistanyň başlangyjy bilen 2022-nji ýylyň 6-njy iýulynda döredilen Durnukly ulag ulgamynyň dostlary toparyna goşuldy. Bu barada Türkmenistanyň BMG-däki hemişelik wekilhanasy habar berdi.

Toparyň ilkinji ministrler duşuşygy 2024-nji ýylyň 16-njy aprelinde Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýorkdaky baş edarasynda geçirildi.

Umumy maglumat

Durnukly ulag ulgamynyň dostlary topary 2022-nji ýylyň 6-njy iýulynda Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy tarapyndan döredildi we durnukly ykdysady ösüş goldamak maksady bilen durnukly ulag ulgamlarynyň ygtybarly, howpsuz we elýeter bolmagyny gaznamak ugrunda hereket edýän meýdança öwrüldi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti ÝUNESKO-nyň Bütindünýä miras komitetiniň 46-njy mejlisine gatnaşýar

TOPH gaz geçirijisi ugry boýunça demir ýoly gurlar

Ata Watan Eserleri

“Hazar deňzi-Garadeňiz”: dörttaraplaýyn hökümetara ylalaşygyna gol çekmek meýilleşdirilýär

Türkmenistan gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürýär

Özbegistan we Gyrgyzystan söwda möçberini 2 milliard dollara ýetirer

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär