Katar, At Bayramı yarışlarının ödül fonuna katılmak istiyor

Katar devleti, Türkmenistan’da Nisan ayının son Pazar günü kutlanan At Bayramı kapsamında düzenlenecek at yarışlarının ödül fonuna katılmak istediğini açıkladı. Son yıllarda Türkmenistan’ın önemli simgelerinden olan Ahalteke atlarına olan ilgi yurtdışında da giderek artmaktadır. 

Bununla ilgili olarak Türkmenistan Devlet Başkanı’na Katar devletinin Şeyh ailesinden Şeyh Faysal bin Naser bin Hamad Al Tani’den mektup geldi. Şeyh Al Tani, Türkmen Liderine yakınlaşmakta olan At Bayramı ile kutlayarak, bu bayramın önemli olduğunu söyledi.

Katar Şeyhi Türkmen Liderinin safkan Ahalteke atlarının korunması için büyük gayret sarf ettiğini kaydederek, kardeş Türkmenistan’ın Türkmenatları Devlet Kurumu’na At Bayramı kapsamındaki at yarışlarında ödül olarak kullanılması için 500 bin dolar para göndermeyi planladığını açıkladı.

Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

Şeyh Al Tani, Türkmen Liderinin dirayetli politikası sonucunda Ahalteke atlarının gelecekte de bütün dünyada tanınacağına inancının tam olduğunu belirtti.

Türkmenistan’da Nisan ayının son Pazar günü At Bayramı kutlanacak. Kutlama törenlerine yurtdışından çok sayıda misafirin gelmesi bekleniyor. Kutlamalar kapsamında sergiler, konferans, atlı maraton koşusu, at yarışları düzenlenecek. Uluslararası Ahalteke Atçılık Birliği’nin 7.Konferansı düzenlenecek. Atların güzellik yarışması organize edilecek. Ayrıca, bu bayram dolayısıyla Ahal vilayeti Ak buğday ilçesinde atlar için inşa edilen Uluslararası karantina merkezi hizmete açılacak.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar