TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Katar-2022: Niderlandlar we Senegal indiki tapgyra çykdy

Katarda dowam edýän futbol boýunça dünýä çempionaty gyzykly duşuşyklary bilen dowam edýär. Toparçalardaky 3-nji duşuşyklara badalga berildi. Şoňa laýyklykda, “A” toparçasyndaky duşuşyklar tamamlandy.

Bu toparda ýer eýeleri Katar, Niderlandlar Patyşalygy, Senegal we Ekwador bäsleşdi. 3-nji duşuşyklaryň netijeleri boýunça Niderlandlar Patyşalygy 7 utuk bilen birinji orny eýeledi. Senegal 6 utuk bilen 2-nji, Ekwador 4 utuk bilen 3-nji orny eýelän bolsa, dünýä çempionatyny gurnaýan Kataryň ýygyndysy bolsa, 0 utuk bilen çempionaty tamamlady.

Niderlandlar 3-nji duşuşygynda Kataryň ýygyndysyny 2:0 hasabynda ýeňdi. Ýeňiş gazanan ýygyndydan Gapko we De Ýong tapawutlandy.

Senagal bilen Ekwadoryň duşuşygy bolsa has gyzykly boldy. Ekwadora 1 utuk yeterlikdi. Senegal bolsa indiki tapgyra çykmak üçin diňe ýeňiş gazanmalydyr. Şonuň üçin Senagal duşuşygyň 1-nji ýarymynda 11 metrlik jerime urgusyndan peýdalanyň öňe saýlandy.

Ikinji ýarymynda Ekwador 67-nji minutda Kaýsedonyň goly bilen hasaby deňledi we indiki tapgyra çykmak üçin gowy mümkinçilik aldy.

Ýöne Senegal bu goldan 3 minutdan soňra, ýagny 70-nji minutda Kulibaliniň goly bilen hasaby 2:1-e ýetirdi we ýeňiş gazanyp, indiki tapgyra çykdy.

Şeýlelikde, Fransiýadan, Braziliýadan we Portugaliýadan soňra Niderlandlar we Senegal indiki tapgyra çykdy.

Ýene-de okaň

Messi Ronaldonyň rekordyny täzeledi

55 ýaşynda futbol oýnamagy dowam edýär

Ata Watan Eserleri

Futbol boýunça Aziýanyň kubogy Saud Arabystanyda geçiriler

Teswirle