TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Katar-2022: dünýä çempionatynda 2-nji sensasiýa

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynda ýene-de bir garaşylmadyk netije gazanyldy. “E” toparynda Germaniýa bilen Ýaponiýanyň milli ýygyndylarynyň duşuşygy geçirildi. Bu duşuşyk hem edil Argentina-Saud Arabystany duşuşygy ýaly boldy.

Duşuşygyň birinji ýarymynda Germaniýanyň ýygyndysy 11 metrlik jerime urgusyndan peýdalanyp, hasaby açdy we birinji ýarymy 1:0 hasabynda öňde tamamlandy. Germaniýadan Ilkaý Gündogan tapawutlandy.

Duşuşygyň ikinji ýarymynda bolsa, Ýaponiýanyň ýygyndysy has-da tijenip, janköýerleri sabyrsyzlandyrýan oýun görkezdi. Duşuşykda 8 minutda 2 gol geçiren Ýaponiýa Germaniýany 2:1 hasabynda utmagy başardy.

Ýaponiýanyň düzüminde 75-nji minitda Dona we 83-nji minutda Asano tapawutlandy.

Bu toparda çykyş edýän Ispaniýa bilen Kosta-Rika sagat 21:00-da duşuşar.

Germaniýanyň içeri işler ministri Nensi Fezer hem duşuşygy stadionda FIFA-nyň ýolbaşçysy Janni Infantino bilen bilelikde tomaşa etdi.

Germaniýa 2018-nji ýyldaky dünýä çempionatynda hem ilkinji duşuşygynda Meksikadan 1:0 hasabynda utulypdy.

Ýene-de okaň

Katar -2022: nobat 1/4 finalda

Katar-2022: rekordlaryň çempionaty

Katar-2022: 36 ýyldan soňra Marokkonyň üstünligi

Teswirle